AKTUALITY

Činnost spolku v r.2020.

 

                                      28.říjen 1918 

         - od vzniku Československa uplynulo 102 let.

Když 28.10.1918 nadšené davy vítaly v Praze vznik samostatnosti, neměl nikdo
z účastníků představu, jaký tento nový stát bude. Československá republika se zrodila
jako důsledek vítězství Dohody nad Trojspolkem s rozhodujícím přispěním francouzské
zahraniční politiky. Značnou zásluhu na vzniku ČSR měl pochopitelně zahraniční odboj
vedený Masarykem, Benešem a Štefánikem.
Významným příspěvkem k uznání Československa byl statečný boj legií proti Centrálním
mocnostem i bolševickému Rusku. Neopominutelná byla také činnost domácího odboje
v čele s Kramářem, Rašínem a dalšími.
Když se 30.10.1918 v Martinské deklaraci ke vznikajícímu státu přihlásili také Slováci,
zdálo se, že už nic nestojí v cestě společné budoucnosti obou národů. Zvláště pro Slováky
přineslo Československo záchranu před úplnou maďarizací.
Nový stát se však rodil těžce. Navíc vznikal v době poválečné hospodářské krize, která
vyvolávala značné sociální napětí.
Problémem se staly i samotné hranice ČSR, především ve vztahu k Maďarsku a Polsku.
Teprve rázným zásahem legií, příslušníků Sokola a dalších formací byly státní hranice
uhájeny v dnešní podobě.
Nešlo však jen o problém hranic. Od samého počátku zde hrozilo ještě větší nebezpečí.
Němci v pohraničí nechtěli vznik nového státu akceptovat.
Proto také bezprostředně po 28.říjnu 1918 vyhlásili odtržení čtyř pohraničních území
a jejich připojení k Rakousku. Tyto tzv. provincie měly být navždy vytrženy z historického
území Čech, Moravy a Slezska. Až po vojenském zásahu nového státu byl tento
separatistický pokus potlačen. V roce 1920 se k Československu připojila Podkarpatská
Rus a tím bylo formování území dokončeno.
Mladá republika se musela v prvních letech své existence potýkat se složitým
národnostním, hospodářským a sociálním vývojem. Teprve dvacátá léta přinesla uklidnění
a prosperitu.
Bohužel, světová hospodářská krize a nástup nacismu v Německu nepříznivě ovlivnily
další vývoj Československa.
Vše pak směřovalo k Mnichovu a k zániku první republiky.
Přes všechny problémy a nedostatky můžeme považovat předmnichovské
Československo za vyspělý a demokratický stát, na jehož odkazu a tradicích stojí i dnešní
Česká republika.
Připomeňme si - v říjnu 1918 vše začalo provoláním Národního výboru:
"Lide československý! Tvůj odvěký sen stal se skutkem.
Stát československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných, svobodných,
kulturních států světa.
Národní výbor, nadaný důvěrou veškerého lidu československého, přejal jako
jediný oprávněný a odpovědný činitel do svých rukou správu svého státu.
Lide československý! Vše, co podnikáš, podnikáš od tohoto okamžiku jako nový
svobodný člen velké rodiny samostatných svobodných národů.
Bud' si stále vědom, že jsi občanem československého státu nejen se všemi právy,
nýbrž i povinnostmi.
Každý z Vás musí bezvýhradně šetřiti všeho, co jinému jest svato."

5.-6.září 2020

V obci Zašová (místo narození Jaromíra Daňka) proběhly 5.-6.9.2020 oslavy 650 let založení obce.Při této příležitosti byl jmenovaný oceněn diplomem obce"Čestné uznání",jako významná osobnost v souvislosti s jeho válečnou misí letce-navigátora 311.perutě RAF v Anglii.S jeho životem se veřejnost může seznámit na panelu (zhotoveném členy SUOT) v Kulturním domě Zašová, kde probíhá výstava o životě obce.

Viz fotogalerie

27.srpna 2020

Vzpomínkových oslav Slovenského národního povstání se na pozvání Slovenského svazu bojovníků za svobodu zúčastnila i naše delegace.Tato vzpomínka byla u Památníku 1.česko-slovenské brigády J.Žižky v Makově .Položením věnce,zástupci naší společnosti,uctili památku padlých bojovníků.

viz Fotogalerie

2.července 2020 

Pietní akt za legionáře z Valašska u příležitosti 103.výročí bitvy u Zborova,se konal na náměstí ve Valašském Meziříčí u pamětní desky Leopolda Pospíšila ,a na Lhotách u pomníku legionářů.Vzpomínku uspořádala Jednota ČsOL Valašské Meziříčí, Jednota ČsOL Valtice, T.J. Sokol Valašské Meziříčí, T.J. Sokol Třebětice, město Valašské Meziříčí, Společnost pro uchování odbojových tradic, z. s.Valašské Meziříčí a Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky, o.s.,položením věnců.

Viz fotogalerie

4.března 2020

     Hrdinství letců připomněla jedinečná výstava v zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí

Hrdinství československých letců ve službách RAF připomíná od počátku března výstava ve valašskomeziříčském zámku Žerotínů. 75. výročí od ukončení 2. Světové války přimělo ke spolupráci Spolek KVH 276th Sgdn.RAF,Oblastní organizaci ČSBS Valašské Meziříčí,Svaz důstojníků a praporčíků AČR a v doprovodné výstavě Občanský spolek Lidice se Základní školou Žerotínova Valašské Meziříčí Výstava je výstižně nazvaná Českoslovenští letci v RAF 1940-1945 je doprovázena výstavou "Co mají .společného Valašské Meziříčí a Lidice" ,se podílela výtvarnými pracemi také ZŠ Žerotínova, Valašské Meziříčí.

Vernisáž výstavy, se uskutečnila 4. března a odhalila známé i neznámé osudy československých letců v britské armádě, na jejichž hrdinství měla kvůli propagandě komunistické totality historie zapomenout.V úvodu připomenul osudy vojáků Ivan Lamprecht, a také  voják z Kroměříže, za účasti místopředsedkyně města Valašského Meziříčí Mgr.Odstrčilové,předsedy Oblastní org.ČSBS Valašské Meziříčí Ing.Kredby.K doprovodné výstavě "Co mají společného Valašské Meziříčí a Lidice" promluvil p.Kaliba z Občanského spolku Lidice ,a připomněl osudy dvou pilotů, kteří pocházeli z Lidic a velmi těžce nesli osud jejich rodné obce. Dokonce neprávem čelili výtkám, že svým odvážným postojem vyhlazení Lidic zavinili,Spolupráce s ZŠ Žerotínova nevznikla náhodou. Právě v této škole byla zasazena Lidická hrušeň ,a společně s žáky a prací učitelky výtvarné výchovy Jany Šošolíkové ,byla tato nová výstava doplněna, uvedl ředitel ZŠ Žerotínova Milan Knápek.

Výstava Českoslovenští letci v RAF 1940-1945,kterou zorganizoval p.Procházka ze spolku KVH 276th Sgdn.RAF potrvá spolu s doprovodnými výstavami v zámku Žerotínů do 29. března .Podle organizátorů je velmi vhodným doplněním dějin druhé světové války i pro místní školy. "Návštěvu bych doporučil všem, kteří si chtějí osvěžit hrdinství našich letců, které mělo být zapomenuto. My bychom  na jejich památku nikdy zapomenout neměli," uvedl organizátor výstavy Alois Martínek z OO ČSBS Valašské Meziříčí.

V r.2015,kdy vyhořela architektonicky vzácná budova Libušín na Pustevnách,podal tehdejší předseda Alois Martínek návrh na dar pro obnovu této budovy.ˇVýbor a členská základna tehdejší OO ČSBS souhlasila.Poděkování za pomoc při obnově byla od ředitele Valašského muzea v přírodě v Rožnově p.Radhoštěm.