V Památníku Sachsenhausen Memorial 

V Památníku Sachsenhausen Memorial ve městě Oranienburg se konalo v pátek 21.4 a v sobotu 22.4. 2023 zasedání International Sachsenhausen Komitee (ISK). Za Českou republiku se zúčastnil člen SUOT Valašském Meziříčí Ing. Alois Martinek. V neděli 23.4.2023 se konala v tomto Památniku velmi důstojná vzpomínková pieta ve "Stanici Z", a to za účasti zástupců vlády Spolkové republiky Německo, vlády Braniborské spolkové země, zástuců Evropské komise a zástupců velvyslanectví 17-ti evropských zemí a členů ISK. Ing. Alois Martinek se zde setkal s jedním z posledních tří žijících bývalých vězňů koncentračního tábora Sachsenhausen, panem Emilem Farkašem, původně občanem Československé republiky (narodil se na Slovensku), který později po válce emigroval do Izraele ke žije dosud. Emilu Farkašovi je 94 let, těší se dobrému zdraví a přiletěl z Izraele, aby se účastnil vzpomínkových akcí u příležitosti osvobození KT Sachsenhausen. S úsměvem rozdával recept na to jak se dožít v dobrém zdraví tak vysokého věku - "stále sportujte, bez ohledu na věk a musíte se pořád pohybovat!" V neděli 23.4.2023 také proběhlo setkání historiků a zájemců o historii období II. světové války nazvané "Setkání generací", kde si členové mladší, střední i té nejstarší generace vyměňovali zkušenosti jak zachovat odkaz našich předků, kteří bojovali na frontách II. světové války, v domácím odboji jednotlivých zemí, předků, kteří se postavili proti totalitním režimům.

Společně s pracovnicí českého velvyslanectví v Berlíně položil ing. Martinek květiny k památníku československých studentů, kteří byli německými nacisty odvlečeni do KT Sachsenhausen po událostech 17. listopadu 1939.

Velvyslanectví CzechEmbassyBerlín

Památník Sachsenhausen

@GMSachsenhausen

si dnes připomíná 78. výročí osvobození vězňů koncentračního tábora. Z naší ambasády kolegyně Magdalena Dvořáková a p. Martinek z výboru International Sachsenhausen Komitee květinami uctili památku českých obětí tábora.

Vzpomínka na zapomenutého hrdinu 

V den narození 19.dubna vzpomněli příbuzní, starosta obce Zašová a členové SUOT  ze Zašové  na pplk.Jaromíra Daňka u jeho
pamětní desky,která byla z iniciativy obce přemístěna z místního hřbitova k památníkům padlým za 1.a 2.světové války.
Současně panel s jeho životní cestou byl umístěn v předsálí kulturního domu Zašová.

VZPOMÍNKA NA PONÍŽENÍ ČESKÉHO NÁRODA-DATUM 15.3.1939

Zástupci Společnosti pro uchování odbojových tradic Valašské Meziříčí, Čsl. obce sokolské a TJ Sokol Valašské Meziříčí spolu se studenty Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí pod vedením Mgr. Alžběty Zetkové se 15. března 2023 poklonili památce významného příslušníka Obrany národa a bývalého ředitele tohoto gymnázia Františka Nedbálka u jeho pamětní desky v budově gymnázia na ulici Husova ve Valašském Meziříčí. Pan František Nedbálek byl za odbojovou činnost proti německým nacistům popraven 22. ledna 1943 v Breslau (dnešní Wroclaw).

PIETNÍ VZPOMÍNKA u příležitosti 173. výročí narození našeho prvého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka,kterou organizovala společnost SUOT z.s., se konala u jeho sochy v parku Botanika ve Valašském Meziříčí dne 7.3.2023.Za účasti vedení města Valašské Meziříčí a široké veřejnosti vzpomněl na aktivitu a činnost TGM v krátkém proslovu,člen naší SUOT,Ing.Alois Martínek.Hezký rámec akce vytvořili členové pěveckého sboru Beseda,kteří zazpívali také českou hymnu. 

PŘEHLÍDKA FILMŮ v kině Valašské Meziříčí

  Dne 10.listopadu 2022 byl uveden velmi působivý film o válce a našich hrdinech v ní. Good Old Czechs se stali třetím významným celovečerním filmem, který vznikl o čs. letcích ve službách RAF (po Nebeských jezdcích a Tmavomodrém světě).
O zarámování do kontextu se před filmem postarali tři vzácní hosté: zprava v předsálí: Alois Martinek (Společnost pro uchování odbojových tradic), Evžen Petřík (Československá obec legionářská) a Milan Pilmajer (Československá obec legionářská).


Pietního aktu u pamětní desky na náměstí, na Sokolské ulici a u pomníku T.G.Masaryka v parku Botanika se zúčastnili představitelé města včele s místostarostkou Yvone Wojaczkovou,zástupci valašskomeziříčských organizací a spolků spolu s veřejností. Součástí piety byly položeny věnce a promluvili členové SUOT Valašské Meziříčí.Na náměstí Mgr.Zdeněk Pomkla a u památníku TGM ing.Alois Martínek (jeho projev viz dále).

Florální kostel se otevře ve středu 22. června

Unikátní projekt umělců Michaely a Jiřího Černických, který tvoří 57 listnatých stromů na dohled památného vrchu Helštýn ve Valašském Meziříčí už roste do krásy. Ve středu 22. června v 11.00 se za účasti autorů, geologa Václava Cílka a dalších hostů poprvé představí veřejnosti. 

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ 31.3.2022

Vzpomínka na gnmjr.Rudolfa Pernického v Krhové 21.12.2021

Členové Společnosti pro uchování odbojových tradic z.s.Valašské Meziříčí,starostka obce Krhová,Danuše Kozlíková a Josef Kozlík ,spolu s místostarostou obce položili věnec k pomníku gnmjr.R.Pernického v Krhové  v den jeho úmrtí.


Český svaz protifašistických bojovníků, z. s.-NOVĚ ZALOŽENÝ SPOLEK 

Účelem nepolitického spolku , založeného jako občanská iniciativa 19. června 2021, je zachování a propagace tradování paměti národa tak, aby národně osvobozenecký boj v letech 1914−1918 a boj proti fašismu a nacismu v letech 1939−1945 byly pravdivě popisovány, vysvětlovány a hodnoceny. Je tak vytvořen prostor pro publikování pro historiky, badatele, studenty, členy klubů vojenské historie a všechny zájemce o období světových válek.

www.protifasismu.cz

Pocta veteránům v Zašové

Členové SUOT Valašské Meziříčí ze Zašové v obci instalovali (po dohodě s vedením obce)vývěsní skříňku,kde komentují a dávají příspěvky k významným dnům,státním svátkům a výročím významných událostí.
Dne 11.11.2021, v Den veteránů,položili naši členové ze Zašové květiny k místním pomníkům.
Děti ze ZŠ Zašová pak v těchto dnech vzpomněly legionáře, padlé občany první i druhé světové války položením kamínků s namalovaným vlčím mákem.

Slovenské národní povstání

Na základě pozvání Žilinského kraje, obce Makov a Krajského výboru SZPB se dne 26.srpna 2021 zúčastnilo 26 členek a členů Společnosti pro uchování odbojových tradic a zástupce Svazu důstojníků a praporčíků VM Regionálních oslav 77.výročí vypuknutí Slovenského národního povstání.Oslavy se uskutečnily u Památníku  1.Československé partyzánské brigády Jana Žižky v Makově za účasti přímých účastníků SNP, představitelů vlády SR, velvyslanectví České republiky a Ruské federace ve Slovenské republice, samosprávných orgánů, řady organizací a spolků ze Slovenské i České republiky.     Památku SNP uctili položením věnců Věra Stolařová a Karel Kredba za Společnost pro uchování odbojových tradic Valašské Meziříčí a Svaz důstojníků a praporčíků.

76.VÝROČÍ OSVOBOZENÍ

Valašské Meziříčí, 4. května 2021

V předvečer 76. výročí osvobození města Valašského Meziříčí od německé okupace vojáky Rudé armády se dva členové SUOT Valašské Meziříčí Jakub Hammerle a Alois Martinek rozhodli upravit pomník obětí okupace let 1939-45 u bývalého podniku TESLA Valašské Meziříčí, stojící na soukromém pozemku na Zašovské ulici.V roce 2018, v roce výročí 100 let od vzniku republiky Československé, byl pomník odborně opraven kamenickou firmou z finančních prostředků tehdejší OO ČSBS Valašské Meziříčí a byl následně udržován péči manželů Dobešových. Po 3 letech však bylo již nutné vyčistit okolí pomníku od plevelů a jehličí, položit novou podkladovou fólii zabraňující prorůstání plevele a zakrýt vše novým ozdobným štěrkem. Pro účely pokládání svící a květin při státních svátcích byla položena i nová důstojnější podkladová plocha před pomníkem.

Jakub Hammerle a Alois Martinek, SUOT, z.s. Valašské Meziříčí


POZVÁNKA

77.výročí Slovenského národního povstání

Upravený pomník