Společnost pro uchování odbojových tradic, z.s. Valašské Meziříčí
1.1.20 / Akce spolku

Projekt dobrovolné péče o seniory

Projekt dobrovolné péče o seniory realizovaný Společností pro uchování odbojových tradic, z.s. Valašské Meziříčí ve spolupráci se Svazem politických vězňů

Společnost pro uchování odbojových tradic, z.s Valašské Meziříčí pokračuje i v roce 2020 v realizaci projektu dobrovolné péče o seniory - členy tohoto spolku - počínaje 80. rokem jejich věku a v bránění jejich sociálnímu vyloučení ze společnosti. Projekt je zaměřen na poskytování individuální péče a podpory členům cílové skupiny, omezení rizik a důvodů, které mohou seniory - členy SUOT, z.s. Valašské Meziříčí - ve vysokém věku, přivést do kategorie osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených, a to s přihlédnutím k jejich fyzickým a psychickým schopnostem a možnostem. Spolek tohoto cíle dosahuje pravidelným osobním stykem se seniory - členy SUOT, z.s. Valašské Meziříčí a poskytováním poradenské pomoci při čerpání sociálních a zdravotních programů, při řešení jejich sociálněprávních a sociálně zdravotních problémů a při jejich informování o možnosti využívání různých programů.

Historie realizace projektu ve Valašském Meziříčí

V roce 2016 Ing. Zdeňka Valouchová, předsedkyně SPV jako autorka projektu, požádala tehdejšího předsedu Oblastní organizace ČSBS Valašské Meziříčí Ing. Aloise Martinka o spolupráci při realizaci uvedeného projektu v regionu Zlínského kraje, a tak se také dozvěděla o tom, jak pečuje již dlouhodobě o "své" seniory OO ČSBS Valašské Meziříčí. Samozřejmě, že z vlastních finančních prostředků bez jakékoliv finanční podpory z rozpočtu ÚV ČSBS.

Za OO ČSBS byla zvolena jako zástupce do SPV Helena Znachorová z Valašského Meziříčí a již téměř 5 let spolupracuje s Ing. Zdeňkou Valouchovou a Karlem Vaculíkem pro oblast Valašska. Vyhodnocení její práce ponecháme na SPV a dále jen uvádíme, jaké formy práce v projektu používá již řadu let bývalá OO ČSBS Valašské Meziříčí - nyní od června 2020 Společnost pro uchování odbojových tradic, z.s. Valašské Meziříčí (dále v textu jen SUOT Valašské Meziříčí).

Celý systém péče zajišťují Helena Znachorová, jednatelka Šárka Drozdová a Mgr. Danuše Kozlíková, dnes všechny členky SUOT Valašské Meziříčí. Tento nově založený základní spolek převzal i organizační členění do 9-ti úseků bývalé OO ČSBS, kdy o členy těchto úseků pečují úsekoví zástupci výboru. Ti zajišťují pravidelný kontakt s členy spolku a navštěvují postupně během roku osobně členy, kteří jsou již imobilní.

V letošním roce (2020) navštívili zástupci SUOT Valašské Meziříčí seniory a seniorky, kteří kvůli špatnému zdravotnímu stavu nebo vysokému věku, se nezúčastňují akcí společnosti. Návštěvy se uskutečnily zpravidla k životním výročím těchto členů. Smyslem je udržet v seniorech pocit, že se na ně nezapomíná, vyslechnout jejich vzpomínky a také je v roce 2020 seznámit s činností nového spolku SUOT Valašské Meziříčí, který je vlastně na základě přání většiny našich členů nástupnickým spolkem bývalé OO ČSBS Valašské Meziříčí. Návštěva a předaný malý dárek vždy navštívené potěší.

Podle zásad, které byly původně schváleny v OO ČSBS Valašské Meziříčí a v plném rozsahu je převzal i SUOT Valašské Meziříčí, poskytujeme formou darů, či finančních příspěvků našim členům:
- držitelům osvědčení dle zákona č. 255 věcné odměny při "kulatých"životních jubileích od 80-ti let výše spojené s osobní návštěvou a předáním kytice květin
- držitelům osvědčení dle zákona č. 255, kteří mají již vážné zdravotní problémy je čtvrtletně poskytován finanční příspěvek na léky ve výši 500,- Kč, tj. ročně celkem 2.000,- Kč
- všem seniorům nad 80 let, kterým zdravotní problémy neumožňují se zúčastnit zájezdů na památná místa, zájezdů na divadelní či koncertní představení do Ostravy jsou před vánočními svátky poskytovány dárkové balíčky v hodnotě 500,- Kč.

V letošním roce 2020, kdy opatření přijatá v souvislosti s koronavirem neumožnila připravit zájezdy do divadel ani pořádání společných akcí, kdy bývá poskytováno i občerstvení či oběd podle délky akce, schválil ještě tehdejší výbor OO ČSBS na návrh bývalého předsedy Ing. Aloise Martinka poskytnutí příspěvku na léky ve výši 1.000,- Kč každému členu z kategorie veteránů, válečných sirotků a pozůstalých, kteří již mají zdravotní problémy.

Celkem tak bylo formou daru poskytnuto členům v roce 75. výročí skončení druhé světové války v Evropě celkem 29.000,- Kč z vlastních finančních prostředků organizace. U příležitosti narozenin členů jsou všem členům SUOT Valašské Meziříčí zasílány blahopřejné dopisy a stejně tak koncem roku zasíláme všem členům písemný pozdrav k vánočním svátkům a přání do nového roku.

V roce 2020 zatím kromě tří zájezdů a jednoho divadelního představení jsme museli upustit od dalších podobných původně plánovaných akcí, které naši senioři velmi oceňují. Mohou tak navštěvovat divadelní představení či opery v Národním divadle v Ostravě a umožňují jim účastnit se tak společenského života.

Tyto společenské akce zajišťuje již řadu let naše členka Mgr. Danuše Kozlíková a jsou rovněž financovány z vlastních finančních prostředků naší organizace. V letošním roce (2020) se nám podařilo uskutečnit návštěvu národní kulturní památky Libušín na Pustevnách, rekonstruované po požáru a znovu otevřené v srpnu 2020. Na tuto rekonstrukci přispěli I naši členové a věnovali tak na celonárodní sbírku v roce 2016 částku 5.000,- Kč.

Cestou na Pustevny se naši členové zastavili u památníku paní Charlotty Masarykové v Zákopčí u Hutiska-Solance. Je to jediný památník této vzácné paní v České republice a byl zřízen díky iniciativě odbojáře a učitele Cyrila Macha z Hutiska, který odjel v květnu 1945 na pomoc bojující Praze a padl u budovy Českého rozhlasu. Čest jeho památce!

Zprávu zpracoval pro Svaz politických vězňů Ing. Alois Martinek
Společnost pro uchování odbojových tradic, z.s. Valašské Meziříčí

Projekt je zaměřen na poskytování individuální péče a podpory členům cílové skupiny, omezení rizik a důvodů, které mohou seniory - členy SUOT ve vysokém věku, přivést do kategorie osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených, a to s přihlédnutím k jejich fyzickým a psychickým schopnostem a možnostem. Tohoto je v projektu dosaženo pravidelným osobním stykem se seniory - členy SUOT a poskytnutí jim poradenskou pomoc při čerpání sociálních a zdravotních programů, při řešení jejich sociálněprávních a sociálně zdravotních problémů a při jejich informování o možnosti využívání různých programů.

V letošním roce navštívili zástupci naší společnosti seniorky,které k vůli špatnému zdravotnímu stavu nebo vysokému věku,se nezúčastňují akcí společnosti.Návštěvy se uskutečnily k životním výročím.Smyslem je vzbudit v seniorech pocit,že se na ně nezapomíná,vyslechnout jejich vzpomínky a seznámit je s činností spolku SUOT.Návštěva a předaný malý dárek vždy navštívené potěší.

Naši partneři