Společnost pro uchování odbojových tradic, z.s. Valašské Meziříčí
10.6.24 / Aktuálně

Lidická hrušeň 2024

82 let zpátky hořely Lidice a během několika měsíců byly zničeny a vymazány z map. To byla německá pomsta za smrt Heydricha. Již během války vzniklo hnutí Lidice Shall Live, které se snažilo Lidice obnovit. Jediným stromem, který vše přežil byla hrušeň, která roste dodnes a ta stala se symbolem obnovených Lidic.

A právě „dceru“ této hrušně si každoročně připomínají žáci a učitelé ZŠ Žerotínova ve Valašském Meziříčí. Letos, 10. června, byl program nabitý a velmi dojemný. Z řady hostů jmenujme pana Miroslava Kalibu z Lidic, který vnímá hrušeň jako symbol obnovy a připomínky hrůz války, pana Daniela Hellera, který mluvil o naději a budoucnosti. Jádrem celého dne bylo ovšem vystoupení mnoha žáků z Žerotínky, kteří vytvořili s podporou svých pedagogů nádherné pásmo hudby, básní, obrazů a to vše dohromady nenechalo mnohé oko suché. Děkujeme. Je třeba jim všem poděkovat za jejich čas a nápaditost. Jejich vystoupení sledovali i žáci z Gymnázia Františka Palackého a ze Základní školy Křižná.

 

https://www.youtube.com/watch?v=4yRcYq7WWpU

Město Valašské Meziříči a Český svaz ochránců přírody si Vás dovolují pozvat ve čtvrtek 23.5.2024 v 11.hodin na náměstí,kde si připomeneme117.výročí zvolení T.G.Masaryka poslancem vídeňského sněmu za volební obvod třinácti moravských měst.

- - -

Návštěva Terezínské tryzny a Lidic

Dne 19. května 2024 jsme měli tu čest zúčastnit se Terezínské tryzny, která je každoročně pořádána k uctění památky obětí nacistického teroru. Spolu s našimi členy a sympatizanty jeli také studenti Gymnázia Františka Palackého z  Valašského Meziříčí.

Tryzna začala v dopoledních hodinách, kdy se na Národním hřbitově shromáždily stovky lidí, včetně pozůstalých, pamětníků, státních představitelů a zástupců různých organizací. Ceremonie byla zahájena kladením věnců k památníku obětí. Poté následovaly proslovy politiků a vzpomínky na tragické události, které zde probíhaly. Mezi řečníky nechyběli ani přeživší holocaustu, jejichž emotivní vyprávění hluboce zasáhla všechny přítomné. Všichni přítomní se mohli zapojit do modliteb a zamyšlení, čímž vzdali hold všem, kteří v Terezíně trpěli.

Po návštěvě Terezína jsme se přesunuli do Lidic, kde nás provázel a vedl pan Miroslav Kaliba, který má k tomuto místu hluboký osobní vztah, neboť jde o syna jedné z lidických žen.

Prohlídka začala u hřbitova, kde jsme se seznámili s oněmi tragickými událostmi, pohledem na historii Lidic, včetně příběhů jednotlivých obyvatel, kteří zde žili před tragédií. Jeho vyprávění bylo plné emocí a osobních příběhů, což prohlídce dodalo mimořádný rozměr.

Následně jsme prošli místy, kde dříve stály lidické domy, a navštívili jsme hrob tragicky zesnulých mužů a následně i památníku lidických dětí, který připomíná osudy nejmenších obětí této hrůzné události.

Tento den byl pro nás hlubokým zážitkem, který nám připomněl krutost válečných událostí a důležitost uchovávání památky na oběti války. Díky panu Miroslavu Kalibovi jsme mohli získat hlubší pochopení historických souvislostí a osobních příběhů, které se za těmito místy skrývají.

Tyto události nám připomněly, že je nezbytné neustále se vzdělávat a vzpomínat, aby se podobné tragédie již nikdy neopakovaly. Navštěvování památných míst a účast na pietních akcích jsou důležité nejen pro uctění památky obětí, ale i pro naši vlastní lidskou odpovědnost a morální povinnost předávat toto poselství dalším generacím.

7.2.24 / Aktuálně / Schůze

- - -

21.12.23 / Aktuálně / Fotogalerie

 

2.11.23 / Aktuálně

Ploština. Ploština hoří! Tento výkřik se na Valašsku ozval na jaře 1945 a znamenal smrt desítek mužů. Od této doby si stále připomínáme tuto událost.

Díky nabídce Společnosti pro uchování odbojových tradic (SUOT) navštívili žáci ZŠ Křižná ve středu 4. října 2023 Památník Ploština. Program se skládal ze dvou částí, kdy si jako první prohlédli moderní expozici, přibližující těžký život pasekářů a události této válečné tragédie. Pro tuto část si pracovníci muzea nachystali řadu otázek, na které žáci hledali odpovědi v expozici. Pak se zúčastnili vzdělávacího programu zaměřeného na podstatné události spojené s 2. světovou válkou, odbojem na Valašsku a vypálení Ploštiny. Na závěr exkurze tiše postáli u dominantního památníku symbolizujícího tuto tragédii.

Děkujeme zaměstnancům Památníku Ploština za poučný a expresivní program. Děkujeme p. Martincovi za vynikající autobusovou dopravu. A hlavně i všem žákům za jejich vzorné chování během tohoto dne.
Mgr. Michal Šlerka

30.10.23 / Aktuálně

Od mezinárodního výboru "International Sachsenhausen Komitee" jsme v SUOT,z.s. obdrželi Prohlášení k událostem ze 7. října 2023, které se udály na Středním východě.

20.8.23 / Aktuálně / Historie

Když jsem v Metru z 18.srpna 2023 četl interview Barbory Šubrtové, organizátorky akce Never More 68 s redaktorem Markem Peškou, připadal jsem si jako dinosaurus našich dějin. Jako přímý pamětník srpna 68 a samozřejmě doby předchozí si dobře pamatuji reálie té doby.

12.8.23 / Aktuálně

Státnost česká a československá, tradice a kontinuita

Prof. JUDr. Václav Pavlíček, DrSc.

23.4.23 / Aktuálně

V Památníku Sachsenhausen Memorial ve městě Oranienburg se konalo v pátek 21.4 a v sobotu 22.4. 2023 zasedání International Sachsenhausen Komitee (ISK). Za Českou republiku se zúčastnil člen SUOT Valašském Meziříčí Ing. Alois Martinek. V neděli 23.4.2023 se konala v tomto Památniku velmi důstojná vzpomínková pieta ve "Stanici Z", a to za účasti zástupců vlády Spolkové republiky Německo, vlády Braniborské spolkové země, zástuců Evropské komise a zástupců velvyslanectví 17-ti evropských zemí a členů ISK. Ing. Alois Martinek se zde setkal s jedním z posledních tří žijících bývalých vězňů koncentračního tábora Sachsenhausen, panem Emilem Farkašem, původně občanem Československé republiky (narodil se na Slovensku), který později po válce emigroval do Izraele ke žije dosud. Emilu Farkašovi je 94 let, těší se dobrému zdraví a přiletěl z Izraele, aby se účastnil vzpomínkových akcí u příležitosti osvobození KT Sachsenhausen. S úsměvem rozdával recept na to jak se dožít v dobrém zdraví tak vysokého věku - "stále sportujte, bez ohledu na věk a musíte se pořád pohybovat!" V neděli 23.4.2023 také proběhlo setkání historiků a zájemců o historii období II. světové války nazvané "Setkání generací", kde si členové mladší, střední i té nejstarší generace vyměňovali zkušenosti jak zachovat odkaz našich předků, kteří bojovali na frontách II. světové války, v domácím odboji jednotlivých zemí, předků, kteří se postavili proti totalitním režimům.

Společně s pracovnicí českého velvyslanectví v Berlíně položil ing. Martinek květiny k památníku československých studentů, kteří byli německými nacisty odvlečeni do KT Sachsenhausen po událostech 17. listopadu 1939.

19.4.23 / Aktuálně

V den narození 19.dubna vzpomněli příbuzní, starosta obce Zašová a členové SUOT ze Zašové na pplk.Jaromíra Daňka u jeho
pamětní desky,která byla z iniciativy obce přemístěna z místního hřbitova k památníkům padlým za 1.a 2.světové války.
Současně panel s jeho životní cestou byl umístěn v předsálí kulturního domu Zašová.

15.3.23 / Aktuálně

Zástupci Společnosti pro uchování odbojových tradic Valašské Meziříčí, Čsl. obce sokolské a TJ Sokol Valašské Meziříčí spolu se studenty Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí pod vedením Mgr. Alžběty Zetkové se 15. března 2023 poklonili památce významného příslušníka Obrany národa a bývalého ředitele tohoto gymnázia Františka Nedbálka u jeho pamětní desky v budově gymnázia na ulici Husova ve Valašském Meziříčí. Pan František Nedbálek byl za odbojovou činnost proti německým nacistům popraven 22. ledna 1943 v Breslau (dnešní Wroclaw).

7.3.23 / Aktuálně

u příležitosti 173. výročí narození našeho prvého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka,kterou organizovala společnost SUOT z.s., se konala u jeho sochy v parku Botanika ve Valašském Meziříčí dne 7.3.2023.Za účasti vedení města Valašské Meziříčí a široké veřejnosti vzpomněl na aktivitu a činnost TGM v krátkém proslovu,člen naší SUOT,Ing.Alois Martínek.Hezký rámec akce vytvořili členové pěveckého sboru Beseda,kteří zazpívali také českou hymnu.

10.11.22 / Aktuálně

Dne 10.listopadu 2022 byl uveden velmi působivý film o válce a našich hrdinech v ní. Good Old Czechs se stali třetím významným celovečerním filmem, který vznikl o čs. letcích ve službách RAF (po Nebeských jezdcích a Tmavomodrém světě).
O zarámování do kontextu se před filmem postarali tři vzácní hosté: zprava v předsálí: Alois Martinek (Společnost pro uchování odbojových tradic), Evžen Petřík (Československá obec legionářská) a Milan Pilmajer (Československá obec legionářská).

31.3.22 / Aktuálně

Fotogalerie

21.12.21 / Aktuálně

Členové Společnosti pro uchování odbojových tradic z.s.Valašské Meziříčí,starostka obce Krhová,Danuše Kozlíková a Josef Kozlík ,spolu s místostarostou obce položili věnec k pomníku gnmjr.R.Pernického v Krhové v den jeho úmrtí.

11.11.21 / Aktuálně

Členové SUOT Valašské Meziříčí ze Zašové v obci instalovali (po dohodě s vedením obce)vývěsní skříňku,kde komentují a dávají příspěvky k významným dnům,státním svátkům a výročím významných událostí.
Dne 11.11.2021, v Den veteránů,položili naši členové ze Zašové květiny k místním pomníkům.
Děti ze ZŠ Zašová pak v těchto dnech vzpomněly legionáře, padlé občany první i druhé světové války položením kamínků s namalovaným vlčím mákem.

Na základě pozvání Žilinského kraje, obce Makov a Krajského výboru SZPB se dne 26.srpna 2021 zúčastnilo 26 členek a členů Společnosti pro uchování odbojových tradic a zástupce Svazu důstojníků a praporčíků VM Regionálních oslav 77.výročí vypuknutí Slovenského národního povstání.Oslavy se uskutečnily u Památníku 1.Československé partyzánské brigády Jana Žižky v Makově za účasti přímých účastníků SNP, představitelů vlády SR, velvyslanectví České republiky a Ruské federace ve Slovenské republice, samosprávných orgánů, řady organizací a spolků ze Slovenské i České republiky. Památku SNP uctili položením věnců Věra Stolařová a Karel Kredba za Společnost pro uchování odbojových tradic Valašské Meziříčí a Svaz důstojníků a praporčíků

19.6.21 / Aktuálně

Účelem nepolitického spolku , založeného jako občanská iniciativa 19. června 2021, je zachování a propagace tradování paměti národa tak, aby národně osvobozenecký boj v letech 1914−1918 a boj proti fašismu a nacismu v letech 1939−1945 byly pravdivě popisovány, vysvětlovány a hodnoceny. Je tak vytvořen prostor pro publikování pro historiky, badatele, studenty, členy klubů vojenské historie a všechny zájemce o období světových válek.
www.protifasismu.cz

V předvečer 76. výročí osvobození města Valašského Meziříčí od německé okupace vojáky Rudé armády se dva členové SUOT Valašské Meziříčí Jakub Hammerle a Alois Martinek rozhodli upravit pomník obětí okupace let 1939-45 u bývalého podniku TESLA Valašské Meziříčí, stojící na soukromém pozemku na Zašovské ulici.V roce 2018, v roce výročí 100 let od vzniku republiky Československé, byl pomník odborně opraven kamenickou firmou z finančních prostředků tehdejší OO ČSBS Valašské Meziříčí a byl následně udržován péči manželů Dobešových. Po 3 letech však bylo již nutné vyčistit okolí pomníku od plevelů a jehličí, položit novou podkladovou fólii zabraňující prorůstání plevele a zakrýt vše novým ozdobným štěrkem. Pro účely pokládání svící a květin při státních svátcích byla položena i nová důstojnější podkladová plocha před pomníkem.

Jakub Hammerle a Alois Martinek, SUOT, z.s. Valašské Meziříčí

22.6.20 / Aktuálně

Unikátní projekt umělců Michaely a Jiřího Černických, který tvoří 57 listnatých stromů na dohled památného vrchu Helštýn ve Valašském Meziříčí už roste do krásy. Ve středu 22. června v 11.00 se za účasti autorů, geologa Václava Cílka a dalších hostů poprvé představí veřejnosti.

9.5.20 / Aktuálně

Vážení přátelé, zveme Vás k televiznímu vysílání dokumentárního filmu: Bojovníci v boji a ilegalitě - vzpomínky partyzánky

Naši partneři