Společnost pro uchování odbojových tradic, z.s. Valašské Meziříčí
1.1.20 / Život spolku

Prezentace spolku

V polovině června r.2020 se členové Oblastní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu Valašské Meziříčí (OO ČSBS VM) rozhodli zřídit vlastní spolek - Společnost pro uchování odbojových tradic, z. s. Dali tak jasně najevo, že nesouhlasí s celorepublikovým vedením ČSBS a chtějí hájit původní hodnoty organizace.

"Důvodů pro vznik nového spolku bylo několik. Tím hlavním je delší nespokojenost se způsobem vedení Svazu jako takového, či společenskopolitická pochybení a excesy jeho představitelů, které plošně zatěžují mediální obraz i naší organizace. K tomu si přidejme ekonomické kauzy s hospodařením s dotacemi a vlastním majetkem ÚV ČSBS v Praze. Přitom si předseda Svazu Jaroslav Vodička loni a 1. místopředseda Emil Kulfánek letos během naší členské schůzi přímo ve Valašském Meziříčí vyslechli velice ostrou, ale oprávněnou kritiku a výzvu k odstoupení. Protože se z jejich strany nic pozitivního neděje, rozhodli se naši členové k samostatnému řešení," shrnul situaci Karel Kredba, bývalý předseda OO ČSBS VM a pokračoval: "Založili jsme nový spolek s názvem Společnost pro uchování odbojových tradic se sídlem v domě číslo popisné 409 na ulici Poláškova. Navážeme na dosavadní činnost a zásadním způsobem nebudeme měnit její obsahovou a formální stránku. Nadále chceme připomínat zejména novodobá historická výročí Českého státu, významné osobnosti těchto událostí a občany našeho regionu. Přerušit nehodláme ani spolupráci s městem Valašské Meziříčí, místními institucemi, spolky ,a především školami. Naším cílem bude i stabilizace členské základny, která aktuálně čítá 99 členů. Protože chceme být otevřenou společností, uvítáme každého se zájmem o spolupráci, pokud bude ctít poslání, odkazy a stanovy Společnosti."

Rozhodnutí členů OO ČSBS VM a vznik nového spolku pozitivně kvituje také valašskomeziříčský starosta Robert Stržínek: "Spolupráce s místní organizací Českého svazu bojovníků za svobodu je dlouhodobě na velmi dobré úrovni. Má velký význam pro zachování památky na občany Valašského Meziříčí, kteří položili životy za naši svobodu, či jinak přispěli k jejímu upevnění. Vznik samostatné Společnosti pro uchování odbojových tradic, která na tuto činnost naváže, proto vítám ,a za město jsem připraven její činnost nadále podporovat."

Z historie:

Oblastní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu Valašské Meziříčí (OO ČSBS VM) historicky navazuje na Svaz národní revoluce, základní organizace Valašské Meziříčí, který vznikl po ukončení války v roce 1946. OO ČSBS VM vždy existovala jako základní organizace s vlastním IČ a majetkem, jímž byl dům č. p. 409 na ulici Poláškova. V roce 2007 z podnětu Okresního výboru ČSBS Vsetín vznikla snaha zrušit valašskomeziříčskou organizaci odebráním IČ, a tím ji zbavit majetku. Proto se členové OO ČSBS VM rozhodli bezúplatně darovat budovu na Poláškově ulici městu Valašskému Meziříčí s tím, že výnosy z nájemného budou sloužit k financování činnosti místní organizace, což se dosud děje. Díky spolupráci s městem se tak podařilo zachovat majetek původního Svazu národní revoluce i pro budoucí generace, a umožnit tak bezproblémové fungování nové Společnosti pro uchování odbojových tradic.

Počet členů a členek OO ČSBS VM se v posledních cca 10 let pohyboval stabilně okolo 100 osob.

Zpracoval:Jakub Mikuš

Naši partneři