Společnost pro uchování odbojových tradic, z.s. Valašské Meziříčí
1.1.20 / Život spolku

Prezentace spolku

Členové Oblastní organizace ČSBS Valašské Meziříčí se rozhodli v únoru 2020 založit vlastní nový spolek, který jim umožní pokračovat v naplňování základního poslání původního Svazu národní revoluce, později Českého svazu protifašistických bojovníků a naposled Českého svazu bojovníků za svobodu. Současný ČSBS v důsledku porušování stanov této organizace a neprůhledným finančním hospodařením nejvyššími představiteli předsednictva ČSBS ztratil vážnost u veřejnosti i důvěru samotných řadových členů. Tento stav neumožňuje řádně naplňovat hlavní poslání svazu ani ve smyslu jeho stanov, ani ve smyslu zákona č. 255 z roku 1946.

 

Nejzávažnější je skutečnost, že vedení ČSBS již nehájí ani nerozvíjí odkaz účastníků a obětí národního odboje, nýbrž se jen utápí v řešení svých vnitrostranických problémů způsobených svými vlastními chybnými kroky a porušováním stanov.

 

Vývoj událostí letošního roku, roku oslav 75. výročí konce II. světové války v Evropě, kdy dochází k pozvolnému přepisování historie, kdy dochází ke zpochybňování Trianonských dohod, kdy je opět ohrožena existence národních států, vyžaduje, aby si občanská společnost připomínala častěji, za jaké ideály obětovalo několik generací našich občanů životy nejen své, ale často i životy svých nejbližších.

 

S tím následně souvisí budoucnost svazu. V důsledku mediálního obrazu ČSBS už nechtějí vstoupit do ČSBS ani rodinní příslušníci obětí národního odboje, od nichž by se očekávalo, že budou mít o uchování tradic národního odboje zájem. To vše může v budoucnu znamenat zánik této organizace.

V polovině června r.2020 se členové Oblastní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu Valašské Meziříčí (OO ČSBS VM) rozhodli zřídit vlastní spolek - Společnost pro uchování odbojových tradic, z. s. Dali tak jasně najevo, že nesouhlasí s celorepublikovým vedením ČSBS a chtějí hájit původní hodnoty organizace.

Naši partneři