Společnost pro uchování odbojových tradic, z.s. Valašské Meziříčí

Blanenský okres jako obvykle tone v pohřebním mlče o porážce restituce salmů.

10.7.23 / Od čtenářů

Několik fotografií památníku zavražděných obyvatel Salaše nám poslal pan Cyril Horák z jeho cesty Slováckem.

10.července 2023

PŘETIŠTĚNO Z WEB STRÁNEK PLATFORMY "VRAŤME VÁŽNOST ČSBS"

https://www.vratme-vaznost-csbs.cz/

Většina německých občanů na Svitavsku a Moravskotřebovsku, podobně jako v ostatních částech Čech a Moravy, zůstala věrna nacistickému režimu až do jeho konce. Téměř všichni byli aktiv­ními členy NSDAP, SA a SS, setkáváme se s nimi i u gestapa - napří­klad Gustav Mikisek, který pocházel z Moravské Třebové a za války byl osobním řidičem šéfa služebny gestapa v Pardubicích, SS-hauptsturmführera Gerharda Clagese, který navrhl vyvraždění lidí z osady Ležáky a vypálení všech jejich domů. Mikisek trhal zlaté zuby mrtvolám českých vlastenců popravených na Zámečku v Pardubicích a okrádal je, v pardubickém krematorieu bral popel z jejich spálených těl a sypal ho do Labe. Z Nové Bělé (dnes Lavičné) pocházel příslušník služebny gestapa v Kladně Oskar Felkl, jeden z vrahů obětí Lidic. Na služebně gestapa v Šumperku působili Leopold Gromes a Ernst Hufer z Moravské Třebové, na gestapu v Lanškrouně Ludvík Jarmer z Radišova, Josef Schlögel z Březové působil ve Zlíně, JUDr. Alois Hornischer z Tatenic byl významným příslušníkem gestapa v Praze... Obyvatelé německé národnosti Svitavska a Moravskotřebovska působili jako příslušníci SS v koncentračních táborech, věznicích (několik i v pověstné policejní věznici gestapa v Kounicových kolejích v Brně), zajateckých táborech - patřil mezi ně zločinec Franz Raczek ze Svitav. (František Vašek, K politickému vývoji na Moravskotřebovsku v letech 1918-1945. In Pomezí Čech a Moravy, svazek 2, Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli 1998, s. 124.)

31.3.21 / Od čtenářů

Ing. Alois Martinek, Společnost pro uchování odbojových tradic, z.s. Valašské Meziříčí

Exponent nacistických pohrobků opět zaútočil-

Tak za prvé: Odsun / transfer nebyl vyhnáním, nebyl etnickou čistkou, ale byl výsledkem celkového chování Němců v této válce a především na východ od Reichu, když postupovala nadřazená germánská rasa do prostoru obývaných Slovany - nižší rasou. Odsun československých Němců z naší obnovené republiky vznikl z podnětu britského politika Neville Chamberlaina, který byl hořce zklamaný následnou Hitlerovou věrolomností, kdy Chamberlain přišel s myšlenkou budoucího sestěhování německých minorit do jejich národní majority, "aby budoucí podněty nesvárů a válek byly definitivně a natrvalo vyřešeny". Postupně tuto myšlenku převzal Anthony Eden - ministr zahraničí Velké Británie, a premiér Winston Churchill za souhlasu Roosevelta i Stalina. Výsledkem byla pařížská konference konaná začátkem srpna 1945, kde bylo jednoznačně o odsunu / transferu rozhodnuto, a to přímo v jeho prováděcí rovině.

19.11.20 / Od čtenářů

19. 11. 2020 - Jiří Jaroš Nickelli, Společnost L.Svobody, Brno

Naši partneři