Společnost pro uchování odbojových tradic, z.s. Valašské Meziříčí
8.11.23 / Život spolku

Členská schůze Společnosti pro uchování odbojových tradic z.s. se koná 23.listopadu 2023 v 16.30 hodin v Sokolovně ve Valašském Meziříčí-

Naše společnost si Vás dovoluje pozvat na na pietní vzpomínku, kterou pořádáme u příležitosti 173. výročí narození našeho prvého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka

Když 28.10.1918 nadšené davy vítaly v Praze vznik samostatnosti, neměl nikdo z účastníků představu, jaký tento nový stát bude. Československá republika se zrodila jako důsledek vítězství Dohody nad Trojspolkem s rozhodujícím přispěním francouzské zahraniční politiky. Značnou zásluhu na vzniku ČSR měl pochopitelně zahraniční odboj vedený Masarykem, Benešem a Štefánikem.

Naše společnost,společně s Městem Valašské Meziříčí vzpomene 83.výročí úmrtí T.G.Masaryka,prvního prezidenta naší republiky,v 10.00 hodin v parku Botanika ve Valašském Meziříčí.

V obci Zašová (místo narození Jaromíra Daňka) proběhly 5.-6.9.2020 oslavy 650 let založení obce.Při této příležitosti byl jmenovaný oceněn diplomem obce"Čestné uznání",jako významná osobnost v souvislosti s jeho válečnou misí letce-navigátora 311.perutě RAF v Anglii.S jeho životem se veřejnost může seznámit na panelu (zhotoveném členy SUOT) v Kulturním domě Zašová, kde probíhá výstava o životě obce.

Vzpomínkových oslav Slovenského národního povstání se na pozvání Slovenského svazu bojovníků za svobodu zúčastnila i naše delegace.Tato vzpomínka byla u Památníku 1.česko-slovenské brigády J.Žižky v Makově .Položením věnce,zástupci naší společnosti,uctili památku padlých bojovníků.

Pietní akt za legionáře z Valašska u příležitosti 103.výročí bitvy u Zborova,se konal na náměstí ve Valašském Meziříčí u pamětní desky Leopolda Pospíšila ,a na Lhotách u pomníku legionářů.Vzpomínku uspořádala Jednota ČsOL Valašské Meziříčí, Jednota ČsOL Valtice, T.J. Sokol Valašské Meziříčí, T.J. Sokol Třebětice, město Valašské Meziříčí, Společnost pro uchování odbojových tradic, z. s.Valašské Meziříčí a Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky, o.s.,položením věnců.

První členská schůze 17.6.2020 v zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí

Hrdinství československých letců ve službách RAF připomíná od počátku března výstava ve valašskomeziříčském zámku Žerotínů. 75. výročí od ukončení 2. Světové války přimělo ke spolupráci Spolek KVH 276th Sgdn.RAF,Oblastní organizaci ČSBS Valašské Meziříčí,Svaz důstojníků a praporčíků AČR a v doprovodné výstavě Občanský spolek Lidice se Základní školou Žerotínova Valašské Meziříčí Výstava je výstižně nazvaná Českoslovenští letci v RAF 1940-1945 je doprovázena výstavou "Co mají .společného Valašské Meziříčí a Lidice" ,se podílela výtvarnými pracemi také ZŠ Žerotínova, Valašské Meziříčí.

1.1.20 / Život spolku

Naše společnost spolupracuje s Gymnáziem Františka Palackého Valašské Meziříčí a také podporuje jeho studenty v dějepisné soutěži studentů gymnázií České republiky a Slovenska,která se koná v Chebu.

1.1.20 / Život spolku

Záhy po osvobození Československa v květnu 1945 se mezi účastníky protifašistického odboje a osvobozenými politickými vězni projevily snahy o ustavení organizace, která by kromě svépomocné funkce prosazovala jejich zájmy a politické názory.
V roce 2015 tak uplynulo 70 let od založení Svazu národní revoluce, první organizace sdružující všechny složky tzv. druhého odboje. Uplynulo dlouhé a nesporně složité období.

1.1.20 / Život spolku

Členové Oblastní organizace ČSBS Valašské Meziříčí se rozhodli v únoru 2020 založit vlastní nový spolek, který jim umožní pokračovat v naplňování základního poslání původního Svazu národní revoluce, později Českého svazu protifašistických bojovníků a naposled Českého svazu bojovníků za svobodu. Současný ČSBS v důsledku porušování stanov této organizace a neprůhledným finančním hospodařením nejvyššími představiteli předsednictva ČSBS ztratil vážnost u veřejnosti i důvěru samotných řadových členů. Tento stav neumožňuje řádně naplňovat hlavní poslání svazu ani ve smyslu jeho stanov, ani ve smyslu zákona č. 255 z roku 1946.

 

Nejzávažnější je skutečnost, že vedení ČSBS již nehájí ani nerozvíjí odkaz účastníků a obětí národního odboje, nýbrž se jen utápí v řešení svých vnitrostranických problémů způsobených svými vlastními chybnými kroky a porušováním stanov.

 

Vývoj událostí letošního roku, roku oslav 75. výročí konce II. světové války v Evropě, kdy dochází k pozvolnému přepisování historie, kdy dochází ke zpochybňování Trianonských dohod, kdy je opět ohrožena existence národních států, vyžaduje, aby si občanská společnost připomínala častěji, za jaké ideály obětovalo několik generací našich občanů životy nejen své, ale často i životy svých nejbližších.

 

S tím následně souvisí budoucnost svazu. V důsledku mediálního obrazu ČSBS už nechtějí vstoupit do ČSBS ani rodinní příslušníci obětí národního odboje, od nichž by se očekávalo, že budou mít o uchování tradic národního odboje zájem. To vše může v budoucnu znamenat zánik této organizace.

V polovině června r.2020 se členové Oblastní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu Valašské Meziříčí (OO ČSBS VM) rozhodli zřídit vlastní spolek - Společnost pro uchování odbojových tradic, z. s. Dali tak jasně najevo, že nesouhlasí s celorepublikovým vedením ČSBS a chtějí hájit původní hodnoty organizace.

1.1.20 / Život spolku

Společnost pro uchování odbojových tradic, z.s

nezávislá a nepolitická organizace

Adresa: Poláškova 409, 757 01 Valašské Meziříč

Otevřeno: každé pondělí 9:00-12:00 hodin

E-mail: suotvm@odbojsuot.cz Telefon: +420 702 531 641

Web: https://www.odbojsuot.cz

Facebook: https://www.facebook.com/odbojsuot/?pa=SEARCH_BOX

Mapa: https://mapy.cz/zakladni?source=firm&id=12919821&x=17.9621141&y=49.4701431&z=14

Naši partneři