Společnost pro uchování odbojových tradic, z.s. Valašské Meziříčí
14.3.24 / Události / Historie

Představte si rok 1939, Československo. Země plná historie, kultury a života. Ale pak přišel 15. březen a všechno se změnilo. To je příběh, na který nesmíme zapomenout- příběh vzniku Protektorátu Čechy a Morava.

Takže co se vlastně stalo? Po mnichovské dohodě v roce 1938 bylo pohraničí Československa připojeno k Německu. Ale to nebylo všechno. Nacisté toužili po větší moci a 15. března 1939 vstoupili do zbytku naší země. To byl začátek konce svobody.

Německý plán byl jasný – chtěli z Protektorátu získat vše, co mohli. Ekonomickou sílu průmyslu, pracovní sílu, germanizovat tento prostor. Pro ně to byl jen kousek ve velké skládačce jejich ambicí, ale pro nás to byla rána pod pás.

Život v Protektorátu nebyl snadný. Nacistická propaganda se snažila přesvědčit lidi, že německá kultura je ta jediná správná a že jsme nějakým způsobem méněcenní. Byla to zvláštní doba, kdy jsme museli bojovat nejen proti okupantům, ale i proti jejich myšlenkám.

Dnes, když si připomínáme vznik Protektorátu, nezapomínejme na ty, kteří tehdy bojovali za naši svobodu. Tak si pojďme připomenout tento příběh. Ať už jsme mladí nebo staří, je to příběh, který musíme znát. Je to příběh, který nás učí, jak důležité je chránit naši svobodu a demokracii, a jak důležité je nikdy nezapomenout na minulost.

Náladu onoho pochmurného dne příznačně vystihuje vzpomínka četnického nadstrážmistra Jana Smutka:"Do okresního města Val.Meziříčí přijelo Hitlerovské vojsko v pozdních odpoledních hodinách.Nevítal jej nikdo-nebylo proč.Pouze na radnici na Náměstí byl z půdního okánka vystrčen praporek a to ještě obráceně hákovým křížem.Byly z toho nepříjemnosti.Občané nevyšli do ulic,ani na Náměstí,a jen nenápadně a skrytě ze svých bytů se slzami v očích sledovali příchod nepřítele.Místní Němci zvedali hlavy.Určitá část hitlerovského vojska obsadila čsl.vojenská kasárna pěš.pluku čís.40 v místě"

Mgr.Michal Šlerka

24.8.23 / Historie / Výročí

Nově zvolený předseda naší SUOT Mgr.Michal Šlerka spolu s předsedou Československé obce legionářské Jednota Valašského Meziříčí Milanem Pilmajerem dne 24. srpna 2023 položili věnec u Památníku 1.československé partizánské brigády J. Žižky v Makově.

20.8.23 / Aktuálně / Historie

Když jsem v Metru z 18.srpna 2023 četl interview Barbory Šubrtové, organizátorky akce Never More 68 s redaktorem Markem Peškou, připadal jsem si jako dinosaurus našich dějin. Jako přímý pamětník srpna 68 a samozřejmě doby předchozí si dobře pamatuji reálie té doby.

Usedlost u Juříčků (Juříčkův mlýn) , Leskovec čp. 67 místo tragédie z konce 2. světové války

1.1.19 / Historie

generál justiční služby

* 31.7.1893 Hranice na Moravě - † 13.3.1954 Brno

1.1.19 / Historie

PŘETIŠTĚNO Z WEB STRÁNEK PLATFORMY "VRAŤME VÁŽNOST ČSBS"

https://www.vratme-vaznost-csbs.cz/

1.1.19 / Historie

PŘETIŠTĚNO Z WEB STRÁNEK PLATFORMY "VRAŤME VÁŽNOST ČSBS"
https://www.vratme-vaznost-csbs.cz/

1.1.19 / Historie

Totální nasazení studentů meziříčského gymnázia a životní osudy manželů Jurečkových a Grygarových (nejen)za 2.světové války

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor č. 16: Historie

Autoři: Jakub Špalek

Vedoucí práce: Mgr. Alžběta Zetková Konzultant: Mgr. Zdeněk Pomkla Valašské Meziříčí, 20

Škola: Gymnázium Františka Palackého, Husova 146, 757 01 Valašské Meziříčí Kraj: Zlínský kraj

Fotogalerie

TŘI VZPOMÍNKY NA KLUKOVSKÁ LÉTA ZA OKUPACE

vzpomínky napsal Milan Kejzlar

Publikace vydaná u příležitosti 100.výročí vzniku Československa je důstojnou vzpomínkou na osudy spoluobčanů,kteří zahynuli v důsledku německé okupace v období r.1939-1945.Kniha je k dispozici ve spolku Společnost pro uchování odbojových tradic, Poláškova 409, Valašské Meziříčí.

Počet stran 234 formátu 22x31 cmCena 290,- Kč+poštovné v ČR 69,-Kč

"Jak to tenkrát bylo ...." - z poznámek Meziříčských pamětníků, poznámek Jana Fajkuse, materiálů Františka Vlkovského a článků o panu Fajkusovi zpracoval Alois Martinek v květnu 2009 na přání syna pana Fajkuse pro jeho vnuky v Anglii

Pete Seeger song: Where have all the flowers gone
v jedné ze slok této písně se také zpívá: ,,Řekni, kde ty hroby jsou ..."

Před sto lety se Winifred Mary New narodila ve Swindonu západně od Londýna. Jméno pro mnohé neznámé, s obcí ale úzce spojené.

1.1.19 / Historie

V sobotu 22.4. a v neděli 23.4.2023 se konaly pietní akty,pořádané Jihomoravským krajem a obcemi, k upomínce vypálení a vyvraždění obyvatel na Juříčkově Mlýně v Prlově ,na Vařákových Pasekách a na Ploštině.

Za účasti hejtmana Radima Holiše a starostů místních obcí byly položeny věnce k památníkům.Těchto vzpomínkových akcí se zúčastnil i zástupce naší Společnosti pro uchování odbojových tradic a zástupce Svazu důstojníků a praporčíků AČR .

U památníků drželi čestnou stráž vojáci posádky z Olomouce a akty doprovázela Posádková hudba rovněž z Olomouce.

1.1.19 / Historie

8.května 2023 si připomněla veřejnost ukončení 2.světové války u pamětní desky Clay-Eva u zámku Žerotínů,kde je přivítala dechová hudba.Po projevu zástupce naší společnosti p.Karla Kredby,položili věnce zástupci města Valašského Meziříčí,společnosti SUOT Valašské Meziříčí a SKAUTA.Čestnou stráž drželi členové Československé obce legionářské Jednota Valašské Meziříčí.Akce pokračovala na Helštýně,kde Mgr.Zdeněk Pomkla,člen SUOT Valašské Meziříčí,vzpomenul na osvobozování Valašského Meziříčí,při kterém padli vojáci tehdejší armády Sovětského svazu a také naši občané.Zástupci města Valašského Meziříčí a přítomní zástupci organizací a spolků zde položili věnce.

1.1.98 / Historie

František Vlkovský, 1998

Naši partneři