Společnost pro uchování odbojových tradic, z.s. Valašské Meziříčí
1.3.24 / Akce spolku

- - -

Úvodní slovo předsedy spolku SUOT:

Před 174 lety se do chudé rodiny panského kočího narodil syn Tomáš. O desítky let později z něj vyrostl vynikající pedagog, myslitel a politik Tomáš Garrigue Masaryk. A právě proto jsme si ve čtvrtek 7. března 2024 připomněli u pomníku v Botanice tuto událost. I přes mnohé kontroverze zůstává stálé TGM jednou z nejdůležitějších osobností českých dějin a osobností osobně spojenou s Valašským Meziříčím a jeho okolím. Jsme rádi, že v toto chladné odpoledne přišlo na 50 lidí vzpomínat na prvního prezidenta samostatného Československa. Naše poděkování za spolupráci při této akci patří městu Valašské Meziříčí, Sokolské stráži a zástupcům legionářů. Také nesmíme zapomenout na uchu lahodící hudební vystoupení sourozenců Záslavových.

Naše společnost si Vás dovoluje pozvat na na pietní vzpomínku, kterou pořádáme u příležitosti 173. výročí narození našeho prvého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka

Když 28.10.1918 nadšené davy vítaly v Praze vznik samostatnosti, neměl nikdo z účastníků představu, jaký tento nový stát bude. Československá republika se zrodila jako důsledek vítězství Dohody nad Trojspolkem s rozhodujícím přispěním francouzské zahraniční politiky. Značnou zásluhu na vzniku ČSR měl pochopitelně zahraniční odboj vedený Masarykem, Benešem a Štefánikem.

3.10.20 / Akce spolku

V r.2015,kdy vyhořela architektonicky vzácná budova Libušín na Pustevnách,podal tehdejší předseda Alois Martínek návrh na dar pro obnovu této budovy.ˇVýbor a členská základna tehdejší OO ČSBS souhlasila.Poděkování za pomoc při obnově byla od ředitele Valašského muzea v přírodě v Rožnově p.Radhoštěm.

Protože členská základna SUOT je skoro totožná s bývalou OO ČSBS rozhodli jsme se podívat jak náš příspěvek pomohl k obnově Libušína.Ten,kdo navštívil tuto budovu před požárem a dne 1.10.2020 kdy byla budova Libušín po obnově oficiálně otevřena,prakticky žádnou změnu nenašel.Budova dle návrhu Slováka Jurkoviče a interiér jsou opět nádherné a valaši i ostatní návštěvníci mohou být pyšní na na ty řemeslníky a umělce,kteří Libušin obnovili.

Naše společnost,společně s Městem Valašské Meziříčí vzpomene 83.výročí úmrtí T.G.Masaryka,prvního prezidenta naší republiky,v 10.00 hodin v parku Botanika ve Valašském Meziříčí.

V obci Zašová (místo narození Jaromíra Daňka) proběhly 5.-6.9.2020 oslavy 650 let založení obce.Při této příležitosti byl jmenovaný oceněn diplomem obce"Čestné uznání",jako významná osobnost v souvislosti s jeho válečnou misí letce-navigátora 311.perutě RAF v Anglii.S jeho životem se veřejnost může seznámit na panelu (zhotoveném členy SUOT) v Kulturním domě Zašová, kde probíhá výstava o životě obce.

Vzpomínkových oslav Slovenského národního povstání se na pozvání Slovenského svazu bojovníků za svobodu zúčastnila i naše delegace.Tato vzpomínka byla u Památníku 1.česko-slovenské brigády J.Žižky v Makově .Položením věnce,zástupci naší společnosti,uctili památku padlých bojovníků.

Pietní akt za legionáře z Valašska u příležitosti 103.výročí bitvy u Zborova,se konal na náměstí ve Valašském Meziříčí u pamětní desky Leopolda Pospíšila ,a na Lhotách u pomníku legionářů.Vzpomínku uspořádala Jednota ČsOL Valašské Meziříčí, Jednota ČsOL Valtice, T.J. Sokol Valašské Meziříčí, T.J. Sokol Třebětice, město Valašské Meziříčí, Společnost pro uchování odbojových tradic, z. s.Valašské Meziříčí a Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky, o.s.,položením věnců.

První členská schůze 17.6.2020 v zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí

Hrdinství československých letců ve službách RAF připomíná od počátku března výstava ve valašskomeziříčském zámku Žerotínů. 75. výročí od ukončení 2. Světové války přimělo ke spolupráci Spolek KVH 276th Sgdn.RAF,Oblastní organizaci ČSBS Valašské Meziříčí,Svaz důstojníků a praporčíků AČR a v doprovodné výstavě Občanský spolek Lidice se Základní školou Žerotínova Valašské Meziříčí Výstava je výstižně nazvaná Českoslovenští letci v RAF 1940-1945 je doprovázena výstavou "Co mají .společného Valašské Meziříčí a Lidice" ,se podílela výtvarnými pracemi také ZŠ Žerotínova, Valašské Meziříčí.

1.1.20 / Akce spolku

Projekt dobrovolné péče o seniory realizovaný Společností pro uchování odbojových tradic, z.s. Valašské Meziříčí ve spolupráci se Svazem politických vězňů

Naši partneři