Společnost pro uchování odbojových tradic, z.s. Valašské Meziříčí
1.1.23 / Výročí

Významná výročí

Seznam významných výročí

LEDEN

1.1.1993 Den obnovy samostatného českého státu, dle zákona č. 245/2000 Sb. se slaví až od roku 2001,rotože zákon vstoupil v platnost 29. června.
1.1.1940 Založena 1. čsl. divize ve Francii
4.1.1944 čsl. Samostatná brigáda osvobodila Bilou Cerkev za značných ztrát
13.1.1945 Začátek velké sovětské ofenzívy proti německé armádě na Visle
15.1.1940 V jihofrancouzském městě Agde byla zformována 1.čs.pěší divize.
15.1.1945 čsl.dělostřelci se zúčastnili Jaselské operace v rámci Karp.-Duk. operace
16.1.1969 Den památky Jana Palacha dle zákona č. 162/2013 Sb.se slaví od roku 2014.
17.1.1944 V Jefremově se zformovala 2. čsl. paradesantní brigáda v SSSR
17.1.1944 drželi čsl. vojáci v SSSR postavení u Ostrožan a Žaškova,kde se jim podařilo udržet Němce v Čerkasském kotli.
18.1.1944 Odjely první vlaky českých občanů roč.1924 na nuc. práce do Německé říše
19.1.1942 Konference politických špiček SS ve Wannsee, kde se němečtí fašisté dohodli na vystěhování a likvidaci židů
19.1.1969 Umírá J. Palach na následky sebeupálení
22.1.1943 popraven František Nedbálek - ředitel Gymnázia Františka Palackého ve Valašském Meziříčí, významná osobnost i Obrany národa za protektorátu narozen 26.8.1889 - Velké Těšany, popraven 22.1.1943 ve Vratislavi
27.1.1945 Osvobození KT Osvětim - Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti ,Dle zákona č. 101/2004 Sb.se slaví od roku 2005.
27.1.1945 Osvobozena Levoča a Spišská Nová Ves
27.1.1940 V Praze zatčen Přemysl Šámal, vedoucí představitel odboje.
leden až duben 1943 - Hromadné transporty českých židů do Osvětimi

ÚNOR

2.2.1943 U Stalingradu kapitulovala Paulusova 6.armáda
4.2.1945 Jaltská konfrerence na Krymu
10.2.1940 Začala druhá velká deportace Poláků z polských území připojených k SSSR do vnitrozemí Ruska (celkem odvlečeno 220 000 lidí). (1. vlna v září 1939)
11.2.1940 V Moskvě byla podepsána hospodářská smlouva mezi Německem a SSSR, která mj. zajistila německému válečnému úsilí bohaté dodávky ropy,barevných kovů a obilí
12.-13.2.1941 Gestapo provedlo hromadné zatýkání členů ilegál. ÚV KSČ a rozbilo tuto organizaci
18.-20.2.1945 V Chroustíkově Hradišti německá armáda povraždila 45 vězňů

BŘEZEN

7.3.1850 Narodil se první československý prezident T.G. Masaryk
8. březen Mezinárodní den žen - Dle zákona č. 101/2004 Sb. se slaví od roku 2004,dříve jen výročí - nebyl citován v žádném zákoně o státních svátcích.
8. 3.1943 Bitva u Sokolova
8.-9.3.1944 Hromadná poprava zářijového transportu českých židů z rodinného KT Terezín v Osvětimi Birkenau - 3792 mrtvých
10.3.1945 Zahájena Ostravská operace
10.3.1948 Umírá Jan Masaryk, čsl. ministr zahraničních věcí (narozen 14.9.1886)
12.3.1938 Anschluss Rakouska
12.3.2004 Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO). Dle zákona č. 101/2004 Sb. se slaví od roku 2005
14.3.1939 Vyhlášení samostatnosti Slovenského štátu
14.3.1939 Boj 3. praporu 8. slezského pluku ve Frýdku-Místku proti německé armádě
15.3.1939 Německá vojska vstupují na území Čech a Moravy
15.3.1939 Akce Gitter - zatčeno 4376 osob (převážně komunistů a němcekých emigrantů v Čechách a na Moravě
16.3.1939 Hitler vyhlásil Protektorát Čechy a Morava
17. 3. 1943 Jednání Beneše v Moskvě o smlouvě se Sovětským svazem
19.3.1939 Německá okupační vojska obsazují Valašské Meziříčí
20.-21.3.1940 zatýkání v Domažlicích a deportace československých občanů do Flossenbürku
21.3.1942 škpt. Morávek padl při přestřelce s gestapem v Praze na Prašném mostě (jeden ze slavných Tří králů)
25. 3. 1942 První transport slovenských židů do vyhlazovacích KT
27.3.1940 Říššký vůdce SS a šéf německé policie Heindrich Himmler nařídil zřízení koncentračního tábora v Osvětimi.
28. 3. 1592 Den narození Jana Ámose Komenského (narozen 28. března 1592, jihovýchodní Morava, zemřel 15. listopadu 1670, Amsterdam) byl poslední biskup Jednoty bratrské. Dle zákona č. 162/2013 Sb. se slaví od roku 2014
Konec března 1939 - počátky budování ilegálních odbojových organizací Obrana národa, Politické ústředí, Petiční výbor Věrni zůstaneme, Komunistická odbojová síť
Březen 1942 Evakuace českého obyvatelstva z Neveklovska a Sedlčanska z důvodu budování německého vojenského výcvikového prostoru pro Whermacht

DUBEN

3.4.1940 U Katyně začalo NKVD vraždit polské důstojníky ,kteří padli do sovětského zajetí v září 1939.
4.4.1945 v Košicích jmenována vláda Čechů a Slováků a 5.4.1945 přijímá na svém zasedání Košický vládní program
4.4.1945 Čsl.armád.sbor osvobodil Lipt. Mikuláš a Rudá armáda osvobodila Bratislavu
6.4.1945 U Bohosudova povraždili esesáci 313 vězňů z pochodu smrti, uspořádaného pro vězně z KT v Ossendorfu u Halle v Německu v dubnu roku 1945.
7. 4. Den vzdělanosti - Dle zákona č. 129/2006 Sb. se slaví až od roku 2007, neboť zákon vstoupil v platnost 14. dubna.
9.4.1940 Německé ozbrojené síly zahájily operaci Weserubung , invazi do Norska a Dánska . Obsazení Dánska bez boje bylo ukončeno již 10.4.. V Oslu byla vytvořena kolaborantská vláda Vidkuna Quislinga, vůdce fašist. strany Nasjonal Samling. Neuznal ji vsak ani parlament a ani král Haakon VII.který opustil Oslo.
10.4 1945 byli v Mauthausenu umučeni členové skupiny CLAY z Valašského Meziříčí:
Ladislav Dočkálek *22.5.1896 ve věku 44 let, Eduard Jecelín*13.2.1916 ve věku 2 let,
Ing. Jan Kříž *2.6.1890 ve věku 54 let, škpt. Jan Mach *8.8.1900 ve věku 44 let,
pplk. Vladimír Matějovský *8.2.1905, ve věku 40 let, Leopold Novotný *2.6.1890 ve
věku 54 let, Josef Smilek *2.8.1906 ve věku 38 let,škpt. Ladislav Zavadil *21.7.1906
ve věku 38 let
11.4.1945 Spojenecká vojska obsadila KT Buchenwald
12.4.1945 Zemřel Franklin Delano Roosevelt (30.1.1882-12.4.1945) americký politik a 32. prezident USA v letech 1933-1945. Byl prezidentem nejdéle ze všech prezidentů USA
11.4.1945 spojenecká vojska bombardovala nádraží ve Valašském Meziříčí
18.4.1945 Zákřovský masakr
18.4.1945 Armáda USA dosáhla čsl. hranic u Aše
19.4.1943 vypuklo povstání ve Varšavském ghetu 19. dubna 1943, houževnatý židovský odpor zlomila německá armáda 16. května 1943
19.4.1945 Německá armáda - zvláštní jednotka SS "Josef" vypálila osadu Ploština.V obci bylo zaživa upáleno 24 osob, další 3 osoby popraveny, 1 osoba byla umučena při výslechu
26.4.1937 Německá legie Condor bombardovala baskickou Guernicu
26.4.1945 jednotky Rudé armády a rumunské armády osvobodily Brno
29.4.1945 osvobozen KT Dachau
29.-30.4.1918 Ustavující schůze České národní rady v Praze
30.4.1945 Adolf Hitler spáchal sebevraždu (následující den spáchal sebevraždu i ideolog německých fašistů Joseph Goebbels. Hitler jej ve své závěti určil svým,nástupcem ve funkci říšského kancléře, jímž byl jeden den.
30.4.1945 - Československá armáda osvobodila Ostravu

KVĚTEN

1. 5. Svátek práce - poprvé zmíněn v zákoně č. 93/1951 Sb. jako ostatní svátek.
1.5.1945 - vypuklo povstání v Přerově proti německé okupační moci
2.5.1945 vojenská kapitulace Berlína
2.5.1945 Němci provádí poslední popravy vězňů v Terezínské pevnosti, 2.5. popraveno ještě 51 osob
3.5.1945 Po náletu britských letadel se 3.5.1945 v Lübeckém zálivu potopila německá osobní loď Cap Arcona a nákl. loď Thielbek. Spolu s loděmi se do hlubin ponořilo 7000 vězňů z KT Hamburk-Neuengamme, jakož i vojáci a posádky.
4.5.1919 - při letecké havárii zahynul generál Milan Rastislav Štefánik
5.5.1945 Německá armáda během dvoudenní akce vypálila obec Javoříčko na Olomoucku a povraždila 38 mužů z obce, přičemž nejmladšímu bylo 15 let
5.5. 1945 Osvobození Valašského Meziříčí Rudou armádou
5. 5.1945 Květnové povstání českého lidu - povstání v Praze - Dle zákona č. 167/1990 Sb. se slaví od roku 1991, do té doby brán pouze jako památný den. Kupodivu někdy byl uváděn jako významný den, například v roce 1964, přestože tento den nebyl nikdy uveden v žádném zákoně o svátcích.
5.5.1945 v Leskovicích na Pelhřimovsku povraždila německá armáda 25 občanů a vypálila část obce
4.- 6.5.1945 americká Pattonova armáda osvobodila Plzeň
7.-8.5.1945 ve Velkém Meziříčí ještě popravila německá armáda 59 občanů
7. a 8.5.1945 V Remeši a v Karlshorstu podepsána bezpodmínečná kapitulace německé armády. Konec II. svět.války v Evropě - Díky zákonu č. 218/1991 Sb. (z 15. května) přeložen z 9. května, v té době nesl název Den osvobození od fašismu. Pak dle zákona č. 245/2000 Sb. nový název Den osvobození od roku 2001. Nakonec dle zákona č. 101/2004 Sb. má současný název.
9. 5. 1915 vytvoření roty "Nazdar", která bojovala na francouzské půdě
10.5.1945 československá vláda přilétá z Košic do Prahy
10.5.1940 Zhroucení politiky appeasementu vedlo k demisi britské vlády Arthura Nevilla Chamberlaina. Novým premiérem se stal Winston S. Churchill, který vytvořil vládu všech politických stran.
10.5.1940 10.5.- 22. června 1940 bitva o Benelux a Francii. V bitvě o Francii se nerozhodlo pouze o osudu Francie, ale také o osudu celého Beneluxu.
11.-12.5.1945 poslední bojové střetnutí mezi čsl.obyvatelstvem, partyzány a německou armádou a dne 12.5. 1945 i za účasti vojáků Rudé armády u Milína (němci dále bojovali i když od 8.5. platila bezpodmínečná kapitulace a partyzáni a české obyvatelstvo byli pro ně snadným cílem)
6.-13.5.1945 německá armáda povraždila v Mnichu 15 občanů
27. 5. 1942 zaútočila skupina výsadkářů na říšského protektora Reinharda Heydricha
27.5.1940 Operace Dynamo , evakuace brits.a franc.vojáků od Dunkerque, při níž bylo od Dunkerque evakuováno 235 000 brits. a 115 000 franc.vojáků.
28.5.1940 Belgický král Leopold III. podepsal kapitulaci všech belgických ozbrojených sil a odebral se do německého zajetí.
28.5.1884 v Kožlanech na Rakovnicku- se narodil Edvard Beneš
30.5.1940 Generální guvernér okupovaného území Polska Hans Frank vydal příkaz k likvidaci Polských elit.

ČERVEN

1. 6. Mezinárodní den dětí
6.6.1944 vylodění spojenců v Normandii - akce OVERLORD
10.6.1942 Vyhlazení obce Lidice- Dle zákona č. 129/2006 Sb. se slaví od roku 2006.
10.6.1944 Oradour-sur-Glane - franc. vesnice ležící v regionu Limousin, v departementu Haute-Vienne. Vesnice byla zničena 10.6.1944, když bylo 642 jejích obyvatel zavražděno německými Waffen-SS
10.6.1940 Na příkaz krále Haakona VII. kapitulovaly norské jednotky v severním Norsku ,čímž bylo ukončeno norské tažení německé armády
14.6.1940 Německé jednotky vstoupily do Paříže , jež byla 13.6. prohlášena za otevřené město.
15.6.1940 Po ultimátu ze 12.6.,jímž SSSR žádal zřízení základen v Litvě,obsadila Rudá armáda Litvu . Po podobných ultimátech ze 16.6. okupovala Rudá armáda
17.6. také Lotyšsko a Estonsko
18.6.1940 Generál Charles de Gaulle,bývalý stát. podtajemník min. obrany, se v Londýně postavil do čela Národ. výboru Svob. Francie , jejž 28.6. uznala britská vláda.
18.6.1942 Poslední boj čsl. výsadkářů v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze
22.6.1941 Operace Barbarossa - přepadení Sovětského svazu Německem
24.6.1942 vypálení obce Ležáky a povraždění všech obyvatel
27.6.1950 popravena Dr. Milada Horáková po vykonstruovaném soudním procesu - den památky obětí komunistického režimu-dle zák. č.101/2004 Sb.

ČERVENEC

1.7.1940 Německé jednotky obsadily britské Normanské ostrovy (Jersey,Guernsey a Alderney)
2. 7.1917 Vítězství československých legií v bitvě u Zborova
3.7.1940 Franz Rademacher , referent pro židovské záležitosti na německém min.zahr. vypracoval spis v němž navrhl přesídlit všechny evropské Židy na Madagaskar.
3.7.1940 Britský premiér Winston Churchill vydal příkaz k útoku na francouské válečné lodě kotvící v britských přístavech a v Mers el-Kebíru u Oranu (Operace Katapult) aby tyto lodi v důsledku kapitulace Francie nepadly do rukou Hitlerovi
5. 7. Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje Dle zákona č. 93/1951 Sb. památný den do roku 1974, pak byl zrušen zákonem č. 56/1975 Sb. a nakonec od roku 1990 státní svátek díky zákonu č. 167/1990 Sb.
6.7.1415 Den upálení mistra Jana Husa. Dle zákona č. 93/1951 Sb. památný den do roku 1974, pak byl zrušen zákonem č. 56/1975 Sb. a existoval pak pouze jako výročí. Později dle zák. č. 167/1990 Sb. památný den České a Slovenské Federativní Republiky. Podle zák. č. 204/1990 Sb z 18. 5.1990 st. svátek České republiky.
9.7.1940 V Londýně byl vyhlášen "dočasný systém státního zřízení" ČSR v exilu.
12.7.1940 V Duxfordu byla zřízena 310.čs. stíhací perut RAF.
13.7.1943 Vypálen Český Malín na Ukrajině
14.7.1420 vítězství husitského vojska nad křižáky v památné bitvě na Vítkově
17.7.1945 Postupimská konference v Postupimi u Berlína, kde bylo kromě jiného rozhodnuto o odsunu Němců z Československa
19.7.1940 Adolf Hitler adresoval Velké Británii "poslední mírovou nabídku", kterou britská vláda odmítla dne 22.7.1940
20.7.1936 Vypukla občanská válka ve Španělsku (20.7.1936-1.9.1939)
21.7.1886 narodil se Milan Rastislav Štefánik
21.7.1940 Britská vláda uznala prozatímní státní zřízení ČSR.
22.7.1940 V Londýně jmenována prozatímní vláda ČSR v zahraničí v čele s Janem Šrámkem.

SRPEN

1.8.1944 vypuklo varšavské povstání v Polsku
3.8.1940 V Cosfordu byla zřízena 311. čs. bombardovací perut RAF.
13.8.1940 vypukla letecká bitva o Anglii (13.8. - 31.10.1940)
21.8.1968 okupace Československa spojeneckými armádami Varšavské smlouvy
26.8.1889 František Nedbálek,ředitel státního realného gymnázia ve Valašském Meziříčí.Popraven 22.ledna 1943 ve Vratislavi
27.-28.8.1941 Masakr sovětských židů německými okupanty v Kamenci Podolském
29.8.1944 vypuklo SNP, kterého se též účastnili mnozí bojovníci z Českých zemí
31.8.1940 Říšský protektor Konstantin von Neurath a státní tajemník Karl Hermann Frank předložili Hitlerovi návrh na způsob likvidace českého národa.

ZÁŘÍ

1.9.1939 Přepadením Polska vypukla II. Světová válka
2.9.1945 Japonsko podepisuje bezpodmínečnou kapitulaci - konec II. Světové války
3.9.1948 zemřel prezident Edvard Beneš v Sezimově Ústí
3.9.1942 Bitva o Stalingrad (3.9.1942-2.2.1943)
4.9.1940 Generál Ion Antonescu se stal Rumunským premiérem, donutil 6.9. krále Carola II. k abdikaci , dosadil na trůn jeho syna Michala a nastolil v Rumunsku diktaturu.
8. 9.1944 výročí Karpatsko-dukelské operace
14.9.1937 na zámku v Lánech zemřel T.G.Masaryk
14.9.1940 úspěšné zapojení československých letců do bitvy o Británii
17.9.1942 Akce EMIGRANTEN - během níž nechal K.H.Frank uvěznit příbuzné čsl. vojáků, kteří odešli za hranice bojovat na straně spojenců nebo žili v ilegalitě
21.9.1918 vítězná bitva československé divize v severní Itálii roku 1918
23.9.1938 vyhlášení všeobecné mobilizace branné moci v roce 1938. Den české státnosti - dle zákona č. 245/2000 Sb. se slaví od roku 2000.
27.09.1940 V Berlíně byl podepsán Pakt tří mocností- Německo, Itálie a Japonsko.
29.9.1938 V Mnichově podepisují Hitler, Daladier, Musolini a Chamberlein Mnichovskou dohodu o odstoupení československého pohraničí
Září 1939 - únor 1940 Deportace Poláků do Sovětského svazu

ŘÍJEN

2.10.1938 Polská armáda zabírá Těšínsko
6.10.1944 Připomínka bojů o dukelský průsmyk
8.10.2013 Památný sokolský den. Výnosem zastupujícího říšského protektora Reinharda
Heydricha z 8.10.1941 byla rozpuštěna Česká obec sokolská a její majetek úředně
zabaven. Při tzv. "sokolské akci" v noci ze 7. na 8.10.1941 gestapo takřka naráz zatklo
všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří ještě byli na svobodě.
Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů. Téměř 93 procent
vedoucích sokolských pracovníků se na svá místa po skončení války nevrátilo.
24.10.1942 Poprava 261 českých odbojářů v KT Mauthausen
24. 10. Den OSN
24.10.1944 zapojení čsl pěšího praporu pod velením plk. Klapálka do obrany severoafrického města Tobrúk proti nacistům.
25.10.1940 V Londýně byla podepsána československo-britská vojenská dohoda o postavení čs.vojenských jednotek ve Velké Británii.
28. 10.1918 Den vzniku samostatného Československého státu. Od 50-tých let tzv. "Den znárodnění", později dle zák. č. 141/1988 Sb. ze dne 28.9.1988 státní svátek s novým názvem: "Den vzniku samostatného Československého státu".
28.10.1939 protesty v Praze proti německé okupaci -zastřelen pekařský dělník Václav Sedláček (22 let) a v Žitné ulici byl střelbou těžce zraněn medik Jan Opletal (24 let), který dne 11.11. v 11:45 hod zemřel na následky střelné rány v břišní dutině. Dne 4.11. se na branickém hřbitově odehrál za asistence bezpečnostních složek tichý pohřeb Václava Sedláčka.
28.10.1944 samostatná čsl. obrněná brigáda operující v roce 1944 na západní frontě provedla první velký a úspěšný útok na německou posádku severofranc. přístavu Dunkerque, který pak až do konce války obléhala.Od 5. 10.1944 do
7.10.1944 od tohoto dataobléhala Čsl. samost. brněná brigáda franc.přístav Dunkerque, který byl v moci Němců a vázala tak v pevnosti značné německé vojenské síly

LISTOPAD

1.11.1940 V Palestině se ustanovil 11.čs.pěší prapor - Východní jádro čs. vojenské jednotky na Středním východě.
9.-10.11.1938 V noci z 9. na 10.11.1938 v celém Německu vypukl protižidovský pogrom, který bývá označován - poněkud závádějícím a eufemistickým názvem "křišťálová noc" (německy "Kristallnacht").
11.11.1918 ukončení I. světové války - Den válečných veteránů - dle zákona č.101/2004 Sb. se slaví od roku 2004.
12.11.1944 popraveni oběšením na stromech u poličenského mostu ve Valašském Meziříčí 3 čsl. občané, které zadrželo gestapo při pokusu o přechod hranic na Slovensko, kam chtěli odejít na pomoc SNP
14.11.1940 Anglické město Coventry bylo téměř zničeno náletem luftwaffe. O život přišlo několik set civilních obyvatel.
15.11.1670 zemřel J.A.Komenský- narozen 28.3.1592 (Nivnice nebo Komňa - neví se přesně) - zemřel 15.11.1670 v Amsterodamu (pochován v Naardenu) Holandsko
15.11.1940 Nacisté uzavřeli varšavské ghetto , do kterého soustředili 350 000 Židů.
17.11.1939 Byly uzavřeny české vysoké školy, popraveni zástupci vysokoškoláků, část
studentů odvlečena do KT Sachsenhausen. Den boje za svobodu a demokracii a
mezinár. den studentstva. Původně mezinárodní den studentstva - Dle zákona č.
245/2000 Sb. Se slaví od r.2000.
20.11.1940 Ve Vídni podepsalo Madarsko protokol o přistoupení k Paktu tří . Následovalo připojení Rumunska 23. a Slovenska 24. listopadu.

PROSINEC

10. 12. Den lidských práv
18.12.2011 Zemřel poslední československý a první český president Václav Havel
18.12.1940 Hitler podepsal Směrnici č.21 ( Fall Barbarossa) k útoku na SSSR s tím , že přípravy měly být definitivně ukončeny k 15.květnu 1941.
21.12.1937 zákonem č. 232/1935 Sb. z. a n., z 21. prosince 1935 a k jeho osmdesátým narozeninám byl přijat tzv. Lex Masaryk obsahující větu: "Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil se o stát."
24.12.1943 Zahájena Žitomirsko-berdičevská operace (dle ruských názvů ukrajinských měst - probíhala od 24.12.1943 do 14.1.1944) významným způsobem se na ní podílel čsl.armádní sbor pod vedením generála Ludvíka Svobody
25.12.1938 umírá spisovatel Karel Čapek

Naši partneři