Společnost pro uchování odbojových tradic, z.s. Valašské Meziříčí

Terezínská tryzna 2024

Návštěva Terezínské tryzny a Lidic

Dne 19. května 2024 jsme měli tu čest zúčastnit se Terezínské tryzny, která je každoročně pořádána k uctění památky obětí nacistického teroru. Spolu s našimi členy a sympatizanty jeli také studenti Gymnázia Františka Palackého z  Valašského Meziříčí.

Tryzna začala v dopoledních hodinách, kdy se na Národním hřbitově shromáždily stovky lidí, včetně pozůstalých, pamětníků, státních představitelů a zástupců různých organizací. Ceremonie byla zahájena kladením věnců k památníku obětí. Poté následovaly proslovy politiků a vzpomínky na tragické události, které zde probíhaly. Mezi řečníky nechyběli ani přeživší holocaustu, jejichž emotivní vyprávění hluboce zasáhla všechny přítomné. Všichni přítomní se mohli zapojit do modliteb a zamyšlení, čímž vzdali hold všem, kteří v Terezíně trpěli.

Po návštěvě Terezína jsme se přesunuli do Lidic, kde nás provázel a vedl pan Miroslav Kaliba, který má k tomuto místu hluboký osobní vztah, neboť jde o syna jedné z lidických žen.

Prohlídka začala u hřbitova, kde jsme se seznámili s oněmi tragickými událostmi, pohledem na historii Lidic, včetně příběhů jednotlivých obyvatel, kteří zde žili před tragédií. Jeho vyprávění bylo plné emocí a osobních příběhů, což prohlídce dodalo mimořádný rozměr.

Následně jsme prošli místy, kde dříve stály lidické domy, a navštívili jsme hrob tragicky zesnulých mužů a následně i památníku lidických dětí, který připomíná osudy nejmenších obětí této hrůzné události.

Tento den byl pro nás hlubokým zážitkem, který nám připomněl krutost válečných událostí a důležitost uchovávání památky na oběti války. Díky panu Miroslavu Kalibovi jsme mohli získat hlubší pochopení historických souvislostí a osobních příběhů, které se za těmito místy skrývají.

Tyto události nám připomněly, že je nezbytné neustále se vzdělávat a vzpomínat, aby se podobné tragédie již nikdy neopakovaly. Navštěvování památných míst a účast na pietních akcích jsou důležité nejen pro uctění památky obětí, ale i pro naši vlastní lidskou odpovědnost a morální povinnost předávat toto poselství dalším generacím.

Naši partneři