Společnost pro uchování odbojových tradic, z.s. Valašské Meziříčí

Občanka Lidic v Londýně

Před sto lety se Winifred Mary New narodila ve Swindonu západně od Londýna. Jméno pro mnohé neznámé, s obcí ale úzce spojené.

8. dubna v širokém kruhu rodinném oslavila sté narozeniny. Její výročí oslavili zástupci města Swindon a pamětní gratulaci zaslali jejich Královská veličenstva Spojeného království Velké Britanie, král Karel III a jeho žena Kamila.

Slavnostní setkání se konalo v Memorial Hall Schrivenhamu nedaleko Swindonu, které bylo založeno v roce 1925 jako místo setkávání občanů města. Kromě slavnostních koncertů byl tento objekt užíván jako společenské místo setkávání mladých lidí, kavárna, tančírna.

V létě roku 1941 se zde Win, jak jí doma říkali, setkala s mladým důstojníkem královského letectva Josefem Horákem z Lidic. Na první pohled našli vzájemné zalíbení. I když zpočátku její rodiče nebyli krátkému vztahu naklonění, nakonec k její svatbě svolili s tímto mladám mužem. Stačilo už jen potvrzení české vlády o možném sňatku a v prosinci 1941 slavili Winifred a Josef svatbu.

Josef Horák jako příslušník 311. bombardovací perutě RAF sloužil nejprve jako palubní střelec. Po pilotním výcviku získal v lednu 1942 leteckou licenci a sloužil nejprve jako 2. pilot u bombardovací perutě, následně u Coast Comamand, kde nalétal další 40 operačních letů. Při jednom hlídkovém letu nad Biskajským zálivem v září 1942 mu z velitelství jednotky sdělili, že se mu narodil syn, první svobodný občan nových Lidic.

Křtu syna Václava se zúčastnil generál Karel Janoušek, maršál RAF a kmotrem byl ministr Jan Masaryk, který o malém Václavovi prohlásil že je to "první svobodný občan nových Lidic". V roce 1943 se manželům Horákovým narodil druhý syn Josef, kterému přislíbil kmotrovství prezident Dr. Edward Beneš v zastoupení div. gen. Antonína Nižborského. Na křtu byl rovněž přítomen velitel 311. perutě genmjr. Josef Šnajder.

Po válce se Josef Horák s celou rodinnou vrátil do vlasti, kde se setkal se sestrou Annou a babičkou Kohlíčkovou , které přežily utrpení koncentračního tábora. Spolu s lidickými ženami žili v Kladně v Kročehlavech. Winitred se začala pilně učit česky, v Československu chtěla se svým mužem a dětmi žít natrvalo v nových Lidicích. V Československu získala Domovský list k pobytu v obci Lidice, stala se a stále je občankou Lidic.

V dubnu 1948 odjela Winifred se syny Venouškem a Pepíčkem na návštěvu ke své matce do Anglie. Vzhledem k novým politický událostem a směřování republiky po únoru 1948 se již do Československa nevrátila. Po krkolomném útěku se Josef Horák vrátil do Anglie ke své rodině a opět se stal letcem RAF.

Po smrtelné letecké havárii Josefa Horáka v lednu 1949 se Winfred Mary podruhé vdala, se svým novým mužem Richardem měla další 3 syny.

Na Československo a rodinu svého prvního muže nezapomněla a po roce 1990 se svým synem Josefem často navštěvovala rodinu Horákových – Nešporových.

Oslavu svých stých narozenin si Winifred Mery Horáková - Plocka užila ve velkém kruhu rodiny svých synů, vnoučat a pravnoučat a stále žije soběstačně ve svém domě ve Swindonu aktivním životem babičky a prababičky.

Přejeme paní Win mnoho dalších klidných let, mnoho přátel v okolí a stálé zdraví.


Text: Ing. Miroslav Kaliba, Spolek JH a JS, foto: archiv Antonína Nešpora

Naši partneři