Společnost pro uchování odbojových tradic, z.s. Valašské Meziříčí

Restituce majetků

Blanenský okres jako obvykle tone v pohřebním mlče o porážce restituce salmů.

1. 8. 2023
Jiří Jaroš Nickelli ČSPB Moravská Třebová

My odbojáři a legionáři jsme samozřejmě nečekali od tohoto okresu nic jiného. Mlčení orgánů, a okresních médii jen potvrdilo náš dlouholetý názor v oné věci. Ve věci, jejíž naplnění by katastrofálně ovlivnilo občanskoprávní,majetkové, pracovní a společenské poměry regionu. Naštěstí vývoj soudní kauzy naplnil - po hanebných 28 letech trvání ! - naše stanovisko - restitucebyla antidekretální. Už zase jako bych slyšel výroky různých médií, jako Forum nebo Echo apod., o jakémsi "vítězství rasového principu nad právem" a podobné nesmysly. Ostatně média toho typu tak blábolila vždy monotónně stejně, jako tibetské modlitební mlýnky. Bez důkazů, naopak s vymyšlenými mantrami o "neprovinění se proti státu a o obětech protektorátu" - jednou Colloredů, podruhé Thun-Hohensteinů, potřeti Dietrichsteinů, počtvrté o Des Fours-Walderode, po páté o Salm-Reifferscheidtech, pošesté o Liechtensteinech, posedmé o Řádu německých rytířů, poosmé o Harrachovi,a tak dále, do nekonečna.

Když poprvé v kauze - po různých jiných soudech, zejména po alibistickém soudu v Hradci Králové - Městský soud v Praze odmítl občanství Hugo SalmReifferscheidta - spustila média tartas a válečný ryk, jakoby se usilovalo o zničení cti a dobrého jména zesnulého knížete, který své panství zanechal nejen v olbřímích dluzích (doloženo i v úmrtním listu knížete), ale podle vyšetřovatelů se dopouštěl kolaborace s III. reichem ve třech nacisložkách, jak se nakonec prokázalo nejen u Městského soudu v Praze, ale i u Nejvyššího správního soudu v Brně a nakonec vše musel potvrdil i Ústavní soud. A to několikrát. Mimo to, poskytl dle vyšetřujících komisařů obří dar wehrmachtu 40 tisíc protektorátních korun, jeho manželka obdržela Mutterkreuz, čili Hitlerovo vyznamenání s právem na zvláštní příděly a dotace z říšských bank, a dcera si vzala vyznamenaného válečníka wehrmachtu, jak jsme to doložili i fotograficky...

Přesto média neustále žvanila o nedoložených "hrdinských skutcích knížete" a ohlupovala tak širokou veřejnost. Naši dlouholetou úlohu odbojářů a legionářů v kauze - počínaje protestní peticí, a konče soubory dokumentace o kolaboračních skutcích knížete poskytované průběžně ministerstvu vnitra včetně mého osobního nálezu šestnácti fotografií říšskoněmecké svatby zetě knížete s dcerou Idou, tisk Právo nakonec shrnul do jedné jediné věty, kde konstatoval, že odbojáři v čele s historikem J. Jarošem Nickellim upozorňovali na styky knížete s nacisty.

Naši partneři