Společnost pro uchování odbojových tradic, z.s. Valašské Meziříčí
14.3.24 / Události / Historie

15.březen 1939 v Československu

Představte si rok 1939, Československo. Země plná historie, kultury a života. Ale pak přišel 15. březen a všechno se změnilo. To je příběh, na který nesmíme zapomenout- příběh vzniku Protektorátu Čechy a Morava.

Takže co se vlastně stalo? Po mnichovské dohodě v roce 1938 bylo pohraničí Československa připojeno k Německu. Ale to nebylo všechno. Nacisté toužili po větší moci a 15. března 1939 vstoupili do zbytku naší země. To byl začátek konce svobody.

Německý plán byl jasný – chtěli z Protektorátu získat vše, co mohli. Ekonomickou sílu průmyslu, pracovní sílu, germanizovat tento prostor. Pro ně to byl jen kousek ve velké skládačce jejich ambicí, ale pro nás to byla rána pod pás.

Život v Protektorátu nebyl snadný. Nacistická propaganda se snažila přesvědčit lidi, že německá kultura je ta jediná správná a že jsme nějakým způsobem méněcenní. Byla to zvláštní doba, kdy jsme museli bojovat nejen proti okupantům, ale i proti jejich myšlenkám.

Dnes, když si připomínáme vznik Protektorátu, nezapomínejme na ty, kteří tehdy bojovali za naši svobodu. Tak si pojďme připomenout tento příběh. Ať už jsme mladí nebo staří, je to příběh, který musíme znát. Je to příběh, který nás učí, jak důležité je chránit naši svobodu a demokracii, a jak důležité je nikdy nezapomenout na minulost.

Náladu onoho pochmurného dne příznačně vystihuje vzpomínka četnického nadstrážmistra Jana Smutka:"Do okresního města Val.Meziříčí přijelo Hitlerovské vojsko v pozdních odpoledních hodinách.Nevítal jej nikdo-nebylo proč.Pouze na radnici na Náměstí byl z půdního okánka vystrčen praporek a to ještě obráceně hákovým křížem.Byly z toho nepříjemnosti.Občané nevyšli do ulic,ani na Náměstí,a jen nenápadně a skrytě ze svých bytů se slzami v očích sledovali příchod nepřítele.Místní Němci zvedali hlavy.Určitá část hitlerovského vojska obsadila čsl.vojenská kasárna pěš.pluku čís.40 v místě"

Mgr.Michal Šlerka

Naši partneři