Společnost pro uchování odbojových tradic, z.s. Valašské Meziříčí

od vzniku Československa uplynulo 102 let

Když 28.10.1918 nadšené davy vítaly v Praze vznik samostatnosti, neměl nikdo z účastníků představu, jaký tento nový stát bude. Československá republika se zrodila jako důsledek vítězství Dohody nad Trojspolkem s rozhodujícím přispěním francouzské zahraniční politiky. Značnou zásluhu na vzniku ČSR měl pochopitelně zahraniční odboj vedený Masarykem, Benešem a Štefánikem.

Významným příspěvkem k uznání Československa byl statečný boj legií proti Centrálním mocnostem i bolševickému Rusku. Neopominutelná byla také činnost domácího odboje v čele s Kramářem, Rašínem a dalšími.

Když se 30.10.1918 v Martinské deklaraci ke vznikajícímu státu přihlásili také Slováci, zdálo se, že už nic nestojí v cestě společné budoucnosti obou národů. Zvláště pro Slováky přineslo Československo záchranu před úplnou maďarizací.

Nový stát se však rodil těžce. Navíc vznikal v době poválečné hospodářské krize, která vyvolávala značné sociální napětí.

Problémem se staly i samotné hranice ČSR, především ve vztahu k Maďarsku a Polsku. Teprve rázným zásahem legií, příslušníků Sokola a dalších formací byly státní hranice uhájeny v dnešní podobě.

Nešlo však jen o problém hranic. Od samého počátku zde hrozilo ještě větší nebezpečí. Němci v pohraničí nechtěli vznik nového státu akceptovat.

Proto také bezprostředně po 28.říjnu 1918 vyhlásili odtržení čtyř pohraničních území a jejich připojení k Rakousku. Tyto tzv. provincie měly být navždy vytrženy z historického území Čech, Moravy a Slezska. Až po vojenském zásahu nového státu byl tento separatistický pokus potlačen. V roce 1920 se k Československu připojila Podkarpatská Rus a tím bylo formování území dokončeno.

Mladá republika se musela v prvních letech své existence potýkat se složitým národnostním, hospodářským a sociálním vývojem. Teprve dvacátá léta přinesla uklidnění a prosperitu.

Bohužel, světová hospodářská krize a nástup nacismu v Německu nepříznivě ovlivnily další vývoj Československa.

Vše pak směřovalo k Mnichovu a k zániku první republiky.

Přes všechny problémy a nedostatky můžeme považovat předmnichovské Československo za vyspělý a demokratický stát, na jehož odkazu a tradicích stojí i dnešní Česká republika.

Připomeňme si - v říjnu 1918 vše začalo provoláním Národního výboru: "Lide československý! Tvůj odvěký sen stal se skutkem. Stát československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných, svobodných, kulturních států světa.

Národní výbor, nadaný důvěrou veškerého lidu československého, přejal jako jediný oprávněný a odpovědný činitel do svých rukou správu svého státu.

Lide československý! Vše, co podnikáš, podnikáš od tohoto okamžiku jako nový svobodný člen velké rodiny samostatných svobodných národů.

Bud' si stále vědom, že jsi občanem československého státu nejen se všemi právy, nýbrž i povinnostmi.

Každý z Vás musí bezvýhradně šetřiti všeho, co jinému jest svato."

Naši partneři