Společnost pro uchování odbojových tradic, z.s. Valašské Meziříčí

Oslavy 650 let založení obce Zašová

V obci Zašová (místo narození Jaromíra Daňka) proběhly 5.-6.9.2020 oslavy 650 let založení obce.Při této příležitosti byl jmenovaný oceněn diplomem obce"Čestné uznání",jako významná osobnost v souvislosti s jeho válečnou misí letce-navigátora 311.perutě RAF v Anglii.S jeho životem se veřejnost může seznámit na panelu (zhotoveném členy SUOT) v Kulturním domě Zašová, kde probíhá výstava o životě obce.

Naši partneři